Kysymyksiä ja vastauksia

Mitkä vaalit?

Tulevissa vaaleissa valitaan SuPerin uudet päättäjät. Vaaleja käydään kahdet: alkuvuodesta 2020 järjestetään liittohallitusvaalit ja vähän myöhemmin keväällä liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit. Molemmissa vaaleissa äänestäjinä ja ehdokkaina toimivat SuPerin jäsenet.

Miten tunnistan eri vaalit?

Tunnistat vaalit eri väreistä. Liittohallitusvaaleihin liittyvän tiedon tunnistat vihreästä ja liittokokousedustajien ja edustajiston vaalit lilasta väristä.

Miksi vaalit ovat tärkeät? Miksi niistä puhutaan jo nyt?

SuPerissa valta kuuluu liiton jäsenille. Vaaleissa jäsenet valitsevat keskuudestaan uudet SuPer-päättäjät kaudelle 2020–2024. On tärkeää aloittaa vaalijärjestelyt ajoissa, jotta koko jäsenistö ehtii tutustua vaaliohjeisiin ja pohtia rauhassa mahdollisia ehdokkaita tai omaa ehdokkuuttaan.  

Miten voin valmistautua tuleviin vaaleihin?

Voit lukea SuPer-lehden vaalijutut ja seurata vaalisivuja verkossa. Vaalit näkyvät myös some-kanavissa ja SuPer-Ruudussa. Nyt on myös hyvä aika alkaa katsella esimerkiksi työpaikalla ympärillesi. Löytyisikö työkavereidesi joukosta sopivia ehdokkaita? Vai olisitko sinä itse sellainen?

Keskustele vaaleista työpaikallasi ja omassa ammattiosastossasi. Valmistautukaa yhdessä käyttämään valtaanne ja miettikää, miten saatte kaikki alueenne superilaiset mukaan vaikuttamaan.

Miten vaalit koskettavat minua?

Sinulla on valta vaikuttaa siihen, kuka sinun liitossasi päättää. Sinä olet SuPer.

Mistä löydän vaalitietoa?

Löydät vaalitietoa seuraamalla SuPer-lehden vaalijuttuja. Vaaleista kirjoitetaan joka numerossa aina liittokokoukseen asti. Lisätietoa saat SuPerin verkkosivujen vaaliosiosta eli osiosta, jota luet juuri nyt.

Lisäksi saat syyskuussa SuPer-lehden mukana vaalioppaan. Syksyllä 2019 pidettiin Sinä ole SuPer -vaali-iltoja eri puolilla Suomea.

En löytänyt vastausta kysymykseeni. Mitä teen?

Jos vastausta ei löydy tältä sivulta, voit lähettää kysymyksiä vaaleihin liittyen osoitteella liittokokousvaalit@superliitto.fi.

Onko työkaverisi jo SuPerin jäsen?

Jos ei, suosittele SuPerin jäsenyyttä ja saat SuPer-lahjakortin. Lue lisää täältä. Kaikki SuPerin varsinaisiksi jäseniksi 31.12.2019 mennessä liittyneet voivat osallistua vaaleihin ja olla mukana päättämässä oman liittonsa toiminnasta.


Ehdokkaan asettaminen liittokokousvaaleissa

Haluaisin asettaa työkaverini ehdokkaaksi liittokokous- ja edustajistovaalissa. Miten toimin?

Varmista, että työkaverisi on vaalikelpoinen. Vaalikelpoisia ovat SuPerin ammattiosaston varsinaiset ja yrittäjäjäsenet, jotka ovat liittyneet ammattiosaston jäseniksi 31.12.2019 mennessä. Lisäksi teidän molempien pitää olla jäseninä saman vaalipiirin alueella toimivissa ammattiosastoissa.

Ehdokkaat asetetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella (lomake 1, Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja). Täytä lomake yhdessä ehdokkaasi kanssa. Ehdokas voi päästä ehdolle ainoastaan, kun lomake on täytetty asianmukaisesti ja lähetetty sähköisesti liiton vaalilautakunnalle lomakkeessa annettuun määräaikaan mennessä. Lomake löytyy näiltä vaalisivuilta kohdasta Materiaalipankki.

Ennen lomakkeen lähettämistä sinun kannattaa pohtia, haluatko kuulua vaaliliittoon muiden vaalipiirisi ehdokkaiden kanssa. Siinä tapauksessa ehdokasasiakirja lähetetään vaalilautakunnalle yhdessä vaaliliittosopimuksen (lomake 2) ja muiden vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden ehdokasasiakirjojen kanssa.

Lista SuPerin vaalipiireistä ja niihin kuuluvista ammattiosastoista löytyy esimerkiksi SuPerin verkkosivujen vaaliosiosta, SuPer-kalenterista ja kaikille vaalikelpoisille jäsenille SuPer-lehden syyskuun numeron yhteydessä jaettavasta vaalioppaasta.

Haluaisin asettaa eri ammattiosastoon kuuluvan superilaisen ystäväni ehdokkaaksi liittokokous- ja edustajiston vaalissa. Onnistuuko se?

Jos sinun ja ystäväsi ammattiosastot kuuluvat samaan vaalipiiriin, ja ystäväsi on vaalikelpoinen, voit asettaa hänet ehdokkaaksi. Jäsenet, joiden ammattiosastot eivät ole saman vaalipiirin alueella, eivät voi asettaa toisiaan ehdokkaaksi.

Olen ajatellut asettaa nykyisen liittohallituksen varsinaisen jäsenen ehdokkaaksi liittokokous- ja edustajistovaalissa. Voinko tehdä niin?

Voit asettaa nykyisen liittohallituksen varsinaisen jäsenen ehdokkaaksi aivan kuten muutkin vaalikelpoiset jäsenet. Liiton sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaan häntä ei kuitenkaan voida valita liittokokousedustajaksi, vaan ainoastaan edustajiston jäseneksi.

Olemme päättäneet solmia viiden muun vaalipiirini valitsijayhdistyksen kanssa vaaliliiton. Kuka toimii vaaliliittomme asiamiehenä ja mikä on hänen tehtävänsä?

Valitsijayhdistysten asiamiehet eli te kuusi, jotka vaaliliiton solmitte, valitsette keskuudestanne vaaliliitolle yhteisen asiamiehen ja tälle varahenkilön. Vaaliliiton asiamiehen tehtävänä on toimittaa vaaliliittosopimus (lomake 2) liitteineen sähköisesti liiton vaalilautakunnalle lomakkeessa annettuun määräaikaan mennessä. Lisäksi vaaliliiton asiamiehen tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä vaalilautakunnan ja vaaliliiton ehdokkaiden asettajien välillä.

Mitä tapahtuu, jos valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja tai vaaliliittosopimus on saapunut myöhässä liiton vaalilautakunnalle?

Liiton vaalijärjestyksen mukaan tällaista virhettä ei voida enää oikaista eikä ehdokkaita voida ottaa huomioon vaaleissa.

Jos tapahtuu niin, että minut valitaan liittokokousedustajaksi ja edustajiston jäseneksi, mutta päätän erota heti tuloksien julkistamisen jälkeen SuPerista. Voinko silti osallistua liittokokoukseen tai toimia edustajiston jäsenenä?

Jos eroat SuPerista ennen liittokokousta, et voi osallistua liittokokoukseen etkä toimia edustajiston jäsenenä, vaikka sinut olisikin vaaleissa valittu tähän tehtävään.

Miksi jäsenet eivät voi suoraan valita liitolle puheenjohtajaa? Miksi valinta on annettu liittokokousedustajille?

Puheenjohtajan valintasääntö perustuu yhdistyslain 23 §:ään. Sen mukaan yhdistyksen hallituksen jäsenet on valittava yhdistyksen kokouksessa. SuPerissa liiton puheenjohtaja on liittohallituksen puheenjohtaja eli yksi hallituksen jäsenistä. Samasta syystä muutkin liittohallituksen jäsenet valitaan virallisesti vasta liittokokouksessa, kun kokous vahvistaa vaalipiirikokousten valinnat.


Ehdokkuus liittokokousvaaleissa

Ketkä voivat asettua ehdokkaaksi liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalissa?

Ehdokkaaksi voivat asettua vaalikelpoiset jäsenet. Vaalikelpoisia ovat SuPerin ammattiosastojen varsinaiset ja yrittäjäjäsenet, jotka ovat liittyneet ammattiosaston jäseniksi 31.12.2019 mennessä.

Ajattelin asettaa itseni ehdokkaaksi liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalissa. Voinko tehdä niin?

Et voi. Itseään ei voi asettaa ehdokkaaksi eli et voi olla ehdokkaan asettajana sen valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjassa (lomake 1), jolla sinut on asetettu ehdokkaaksi. Jos haluat ehdokkaaksi, pyydä samaan vaalipiiriin kuuluvaa, vaalikelpoista superilaista asettamaan sinut ehdolle.

Vaaleissa voit olla itse kerran asetettuna ehdokkaana ja myös yhden kerran asettaa toisen vaalikelpoisen jäsenen ehdokkaaksi.

En ole ollut aiemmin millään tavalla aktiivinen SuPerin toiminnassa, mutta haluan ehdolle liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalissa. Onko se mahdollista?

Kyllä on, jos olet muuten vaalikelpoinen (ks. ensimmäinen kohta). Jos haluat ehdokkaaksi, voit pyytää jotakuta oman vaalipiirisi vaalikelpoista jäsentä asettamaan sinut ehdokkaaksi. Ehdokkaan asettaminen tapahtuu siihen tarkoitetulla lomakkeella (lomake 1, Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja).

Täytä lomake yhdessä sinut ehdokkaaksi asettavan jäsenen kanssa. Voit päästä ehdolle ainoastaan, kun lomake on täytetty asianmukaisesti ja lähetetty sähköisesti liiton vaalilautakunnalle lomakkeessa annettuun määräaikaan mennessä. Ennen lomakkeen lähettämistä sinun kannattaa pohtia, haluatko kuulua vaaliliittoon muiden vaalipiirisi ehdokkaiden kanssa. Siinä tapauksessa ehdokasasiakirja lähetetään vaalilautakunnalle yhdessä vaaliliittosopimuksen (lomake 2) ja muiden vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden ehdokasasiakirjojen kanssa.

Lista SuPerin vaalipiireistä ja niihin kuuluvista ammattiosastoista löytyy esimerkiksi SuPerin verkkosivujen vaaliosiosta, SuPer-kalenterista ja kaikille vaalikelpoisille jäsenille SuPer-lehden syyskuun numeron yhteydessä jaettavasta vaalioppaasta.

Eräs jäsen on asettanut minut ehdokkaaksi liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaaliin kysymättä minulta lupaa. Miten toimin?

Ehdokasta asettavan on aina hankittava ehdokkaalta kirjallinen suostumus. Suostumus annetaan samalla lomakkeella (lomake 1), jolla ehdokas asetetaan. Ketään ei saa asettaa ehdokkaaksi vastoin tahtoaan. Ehdokasasiakirjat, joista puuttuu ehdokkaan suostumus, hylätään.

Sinun kannattaa ilmoittaa mahdollisimman nopeasti kirjallisesti sinut ehdokkaaksi ilman suostumustasi asettaneelle jäsenelle, ettet suostu ehdokkaaksi. Toinen vaihtoehto on, että ilmoitat itse vaalilautakunnalle (liiton toimistoon), ettet ole antanut suostumustasi ehdokkuuteen.

Eräs SuPerin eläkeläisjäsen on asettanut minut ehdokkaaksi liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalissa? Onko ehdokkuuteni pätevä?

Ehdokkuutesi ei ole pätevä. Eläkeläisjäsen ei voi asettaa ehdokasta, koska hän ei ole itse äänioikeutettu eikä vaalikelpoinen. Ainoastaan äänioikeutetut ja vaalikelpoiset jäsenet voivat asettaa ehdokkaita. SuPerin vaaleissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat varsinaiset ja yrittäjäjäsenet, joiden jäsenyys SuPerin ammattiosastossa on alkanut viimeistään 31.12.2019.

Olen vahingossa suostunut kahteen kertaan ehdokkaaksi. Mitä teen?

Ilmoita kirjallisesti sille jäsenelle, jonka ehdokkaana et halua toimia, luopuvasi ehdokkuudesta. Ehdokkaan asettaja ilmoittaa asiasta niin ikään kirjallisesti liiton vaalilautakunnalle. Ilmoitusta varten ei ole erillistä lomaketta, vaan ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostilla.  

Minut on asetettu asianmukaisesti ehdokkaaksi liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalissa. Eroan kuitenkin SuPerista ennen vaalipäivää ja liityn toisen ammattiliiton jäseneksi? Mitä tapahtuu ehdokkuudelleni? Voinko äänestää vaaleissa?

Jos eroat liitosta eli ammattiosastosta etkä liity toiseen SuPerin ammattiosastoon, menetät vaalikelpoisuutesi. Jos erosi tapahtuu ennen äänestyksen päättymistä sinulle annettuja ääniä ei oteta ääntenlaskussa huomioon. Sinulla ei ole oikeutta äänestää vaalissa, vaikka olisit ennättänyt saada äänestysaineiston.

Voinko luopua ehdokkuudestani kesken vaalien?

Jos luovut ehdokkuudestasi ehdokasluettelon julkaisemisen jälkeen, ja saat vaaleissa ääniä, ne lasketaan sen vaaliliiton hyväksi, johon kuulut. Jos et kuulu mihinkään vaaliliittoon, sinulle annetut äänet menevät hukkaan.

Voinko asettua ehdokkaaksi pelkästään liittokokousedustajaksi tai edustajiston jäseneksi?

SuPerin vaaleissa jäsen on samalla ehdolla sekä liittokokousedustajaksi että edustajiston jäseneksi. Et siis voi asettua ehdokkaaksi vain toiseen tehtävään. Poikkeuksena ovat nykyisen liittohallituksen varsinaiset jäsenet, jotka voidaan valita vain edustajiston jäseniksi.

Minulla on vaaleihin liittyvä kysymys, johon en löytänyt vastausta vaalioppaista enkä vaalisivuilta verkosta. Mistä saan apua?

Vaaleihin liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen liittokokousvaalit@superliitto.fi Kaikki henkilötietoja sisältävät viestit täytyy lähettää salattuna sähköpostina osoitteessa https://securemail.superliitto.fi (vastaanottajana Liittokokousvaalit).Linkki vaaliosion etusivulle. Linkki SuPer-päättäjät.
Linkki Materiaalipankki. Linkki Lehtiartikkelit. 
Länk Valinfo på svenska.