SuPer-päättäjät

SuPerin päättäjät

Jäsen

Sinä olet SuPer. Liiton voima syntyy sen jäsenistä, ja liitto on jäseniään varten.

Ammattiosasto

SuPerin toiminnan perusyksikkö, joka yhdistää jäsenet paikallisella tasolla ja valvoo heidän etujaan.

Liittokokous

Superilaisten keskuudestaan valitsemien edustajien kokous ja liiton tärkein päättäjä. Liittokokous linjaa toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle ja valitsee puheenjohtajiston sekä liitolle että edustajistolle. Järjestetään neljän vuoden välein.

Edustajisto

Kahdesti vuodessa kokoontuva, superilaisten keskuudestaan valitsemien edustajien kokous, joka tekee suuret päätökset liittokokousten välisenä aikana. Keväällä edustajisto käsittelee seuraavan vuoden toiminnan painoalueet ja päätavoitteet ja hyväksyy tilinpäätökset ja toimintakertomukset. Syksyllä edustajisto hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä päättää jäsenmaksuista. Kaikissa kokouksissa käsitellään ammattiosastoilta tulleita aloitteita.

Liittohallitus

Liittohallitus vastaa liiton strategisesta johtamisesta. Se huolehtii siitä, että liittokokouksen ja edustajiston asettamat tavoitteet toteutuvat ja päättää lausunnoista ja kannanotoista periaatteellisesti tärkeissä asioissa. Se päättää yleensä myös sopimustavoitteista ja neuvoteltujen sopimusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Liittohallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokunta valmistelee liittohallituksessa käsiteltäviä asioita, huolehtii strategisesta suunnittelusta ja päättää liittohallituksen sille siirtämistä asioista.

 


 

Linkki vaaliosion etusivulle.Linkki kysymyksiä ja vastauksia.
Linkki materiaalipankki. Linkki Lehtiartikkelit.
Länk Valinfo på svenska.