SuPer-medlem – Rösta i förbundsmötesvalet och vinn!

Omröstningen i förbundsmötesvalet börjar 18.3. och slutar 6.4. Du kan rösta i valet antingen elektroniskt eller per post. Röstberättigade är alla fackavdelningarnas ordinarie och företagarmedlemmar som har blivit medlemmar senast 31.12.2019.

Valmaterialet har skickats till alla röstberättigade medlemmar 12.3. Valmaterialet innehåller en röstsedel, ett returkuvert, röstningsanvisningar, och en sammanställning av kandidatlistorna i valkretsen. Man kan skicka in röstsedeln så fort man har fått den. Sista dagen att posta röstsedeln är 6.4.

Den elektroniska omröstningen börjar 18.3. kl. 00.01 och slutar 6.4. kl. 23.59. Man kan rösta elektroniskt genom att logga in på valsystemet med sina personliga bankkoder eller mobil ID.

Här kan du rösta

Vet du inte vem du ska rösta på?

I SuPers valmaskin hittar du kandidaterna i din valkrets samt deras presentationer. Välj din egen valkrets och hitta din egen kandidat. Efter att omröstningen har börjat kan du också rösta via valmaskinen.

Till valmaskinen

Genom att rösta kan du också vinna 

Alla som röstat i valet deltar automatiskt i utlottningen av tre semesterveckor i SuPers semesterbostäder runt i Finland, elektronik och SuPer-munkjackor.

Du kan vinna någon av följande semesterveckor. Veckan kan vid behov flyttas till nästa ansökningsrunda.

SOMMARENS SEMESTERVECKOR:

Nagu, Villa Etel: vecka 28 (5.7. – 12.7.2020)

Puumala, Äimänkäki: vecka 28 (5.7. – 12.7.2020)

HÖSTENS SEMESTERVECKA:

Ruka: vecka 37 (4.9. – 11.9.2020)

Valhemligheten är alltid tryggad

När du har röstat elektroniskt sparar valsystemet informationen om att du använt din rösträtt. Informationen kan inte kopplas ihop med din röst. Det går alltså inte i efterhand att ta reda på vem du röstat på.

Returkuvertet för poströsten är märkt med en datamatris-, alltså en DM-kod som har skapats för alla röstberättigade medlemmar. Koden är individuell för varje medlem. Man läser av informationen i DM-koden på returkuvertet innan man öppnar kuvertet. Informationen kan inte senare kopplas ihop med röstsedeln. För att trygga valhemligheten sparar valsystemet informationen om väljarna och de givna rösterna på olika ställen. Utlottningen bland väljarna kan alltså utföras tryggt och utan att valhemligheten hotas.

Kandiderar du i SuPers förbundsmötesval? Materialet här under stöder dig i ditt valarbete.

Valarbete är nyckeln till valframgång. Börja ditt valarbete genast då du får meddelandet om godkänd kandidatur. Se till att väljarna vet vem du är och berätta varför de ska rösta på just dig. Materialet här under stöder dig i ditt valarbete. Läs mera.

SuPers förbundsmöte skjuts upp

SuPer måste skjuta upp sitt förbundsmöte. Stormötet som sammanträder vart fjärde år skulle hållits i Helsingfors Mässcentrum den 10 - 11 juni.

På grund av undantagstillståndet som orsakats av coronaepidemin har man förbjudit möten och man tror att situationen fortsätter fram till juni. Som ett alternativ har man rett ut om det går att hålla mötet elektroniskt.

Förbundsstyrelsen beslutade dock i sitt möte den 25 mars att man först och främst ska försöka flytta mötet som man redan länge har förberett till hösten. Vi kommer att ge mer information till både fackavdelningarna och medlemmarna så fort som möjligt

Valet till förbundsmötet syns i SuPers kanaler – följ med och använd din makt!

Följ med vår webbplats, SuPer-tidningen och andra sociala medier för att få den senaste informationen om valen.

Du kan påverka framtiden för ditt eget förbund genom att kandidera, nominera en kandidat eller rösta.

Du är SuPer – använd din makt för att påverka ditt eget förbund!
 


 

 

 

Följ med valivern i våra kanaler: SuPer-RuutuFacebookInstagram och Twitter!


Använd våra omslagsbilder för Facebook

Ladda ner omslagsbild för fackavdelningens Facebook-grupp »

Ladda ner omslagsbild för din egen Facebook-profil »Beslutsfattarna på SuPer »

Tidningsartiklar »

Frågor och svar »

Kandidatens material »