Frågor och svar

Vilka val?

I de kommande valen väljs SuPers nya beslutsfattare. Det förrättas två val: förbundsstyrelsevalet i början av år 2020 och valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet lite senare under våren 2020. I båda valen kandiderar och röstar SuPer-medlemmarna. 

Hur håller jag isär de olika valen?

De olika valen har olika färgkoder. Förbundsstyrelsevalet kännetecknas av grön färg och valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet kännetecknas av lila färg.

Varför är valen viktiga och varför pratar vi om dem redan nu?

På SuPer är det medlemmarna som bestämmer. I valen väljer medlemmarna de nya beslutsfattarna på SuPer för perioden 2020 – 2024. Valförberedelserna måste börja i god tid så att alla medlemmar hinner bekanta sig med valanvisningarna och fundera på möjliga kandidater eller eventuellt på att själv kandidera.

Hur kan jag förbereda mig för de kommande valen?

Du kan läsa om valen i SuPer-tidningen och följa med valsidorna på vår webbplats. Valen syns också på våra sociala medier och andra kanaler. Du kan också fundera om du på din arbetsplats har arbetskompisar som skulle vara bra kandidater. Eller vill du själv kandidera?

Prata om valen på din arbetsplats och i din fackavdelning. Förbered er tillsammans och fundera på hur ni får alla era SuPer-medlemmar att delta i valen och påverka.

Vad har valen med mig att göra?

Du har makten att påverka vem som bestämmer i ditt förbund. Du är SuPer.

Hur får jag information om valen?

Information om valen får du genom att följa med SuPer-tidningen. Du hittar valartiklar i varje nummer av SuPer-tidningen ända fram till förbundsmötet. Mera information hittar du på valsidorna på vår webbplats, alltså på samma sidor som du nu läser.

I september får du en valguide hemskickad med SuPer-tidningen.

När kommer det flera frågor och svar?

Flera frågor och svar kommer det från och med augusti.

Jag hittade inte svaret på min fråga. Vad ska jag göra?

Om du inte hittade svaret på din fråga om valen på denna sida kan du skicka din fråga till liittokokousvaalit@superliitto.fi.

Är din arbetskompis redan medlem i SuPer?

Om svaret är nej ska du rekommendera medlemskap i SuPer och du får ett SuPer-presentkort. Läs mera här. Alla som blivit ordinarie medlemmar i SuPer senast den 31.12.2019 kan delta i valen och vara med och bestämma om förbundets verksamhet.


Att nominera en kandidat i valet av förbundsmötesrepresentanter

Jag vill nominera min arbetskompis som också är SuPer-medlem som kandidat till förbundsmötet och representantskapet. Hur gör jag?

Kontrollera att din arbetskompis är valbar. I valen kan delta alla fackavdelningarnas ordinarie och företagarmedlemmar som har blivit fackavdelningens medlemmar senast 31.12.2019. Ni måste båda två även vara medlemmar i fackavdelningar som tillhör samma valkrets.

Man nominerar en kandidat genom att fylla i en särskild blankett (Blankett S1, Stiftelseurkund för valmansförening). Fyll i blanketten tillsammans med kandidaten. Kandidaten har möjlighet att kandidera i valet endast då blanketten är korrekt ifylld och har skickats in elektroniskt till förbundets valnämnd senast det datum som anges på blanketten. Blanketten hittar man på dessa valsidor under Valmaterial.

Innan ni skickar in blanketten ska du fundera på ifall du vill ingå i något valförbund med andra kandidater i din valkrets. I så fall skickas kandidatansökan in tillsammans med avtalet om valförbund (blankett S2) och kandidatansökningar av de övriga kandidaterna som ingår i valförbundet.

En lista över SuPers valkretsar med tillhörande fackavdelningar finns t.ex. på valsidorna på SuPers webbplats, i SuPers kalender och i valguiden som delas till alla valbara medlemmar med SuPer-tidningen i september.

Jag vill nominera min kompis från en annan fackavdelning som kandidat till förbundsmötet och representantskapet. Är det möjligt?

Era fackavdelningar måste tillhöra samma valkrets och din kompis måste vara valbar för att du ska kunna nominera henne/honom. Det går inte att nominera en medlem, vars fackavdelning tillhör en annan valkrets.

Jag vill nominera en ordinarie medlem i den nuvarande förbundsstyrelsen som kandidat till förbundsmötet och representantskapet. Kan jag göra det?

Du kan nominera en ordinarie medlem i den nuvarande förbundsstyrelsen på samma sätt som alla andra valbara medlemmar. Enligt förbundets stadgar och valordning kan hon/han dock inte väljas till förbundsmötesrepresentant utan bara till medlem i representantskapet.

Vi tänker bilda ett valförbund med fem andra valmansföreningar i vår valkrets. Vem fungerar som valförbundets ombud och vad är hennes/hans uppgifter?

Det är ni sex som nominerar kandidaterna som bildar ett valförbund. Ni väljer bland er ett ombud för hela valförbundet och en suppleant till henne/honom. Det är valförbundets ombud som skickar in avtalet om valförbund (blankett S2). Avtalet ska skickas elektroniskt med alla bilagor till förbundets valnämnd senast det datum som anges på blanketten. Valförbundets ombud fungerar också som kontaktperson mellan valnämnden och de som nominerat kandidaterna som ingår i valförbundet.

Vad händer om stiftelseurkunden för valmansföreningen eller avtalet om valförbund kommer för sent till förbundets valnämnd?

Enligt förbundets valordning kan ett sådant fel inte korrigeras och kandidaterna kan inte kandidera i valet.

Vad händer om jag blir vald till förbundsmötesrepresentant och medlem till representantskapet men utträder ur förbundet direkt efter att resultatet publiceras. Kan jag ändå delta i förbundsmötet eller vara medlem i representantskapet?

Om du säger upp ditt medlemskap i SuPer före förbundsmötet kan du inte delta i mötet eller fungera som medlem i representantskapet, även om du blivit vald till uppgifterna.

Varför kan medlemmarna inte direkt välja ordförande för förbundet? Varför är det förbundsmötesrepresentanterna som väljer ordförande?

Det står i föreningslagen 23§ att föreningens styrelsemedlemmar måste väljas på ett medlemsmöte. Förbundets ordförande är förbundsstyrelsens ordförande och därmed medlem av förbundsstyrelsen. Därför väljs SuPers ordförande på förbundsmötet. Av samma anledning ska förbundsmötet bekräfta valkretsmötenas val innan de blir officiella.


Kandidatur

Vem kan kandidera i valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet?

I valet kan kandidera alla valbara medlemmar. Valbara är alla fackavdelningarnas ordinarie och företagarmedlemmar som har blivit medlemmar senast 31.12.2019.

Jag vill nominera mig själv som kandidat till förbundsmötet och representantskapet. Kan jag göra det?

Nej, det kan du inte. Man kan inte nominera sig själv som kandidat. Du kan alltså inte vara den som nominerar kandidaten på den stiftelseurkund för valmansförening (Blankett S1) som används för att nominera dig. Vill du kandidera i valet måste du be en annan valbar medlem i samma valkrets att nominera dig.

I valet kan du en gång nomineras som kandidat och en gång själv nominera en annan valbar medlem som kandidat.

Jag har inte varit med i SuPers verksamhet förut men jag vill kandidera i valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar i representantskapet? Kan jag göra det?

Ja, det kan du så länge du är valbar (läs första punkten). Om du vill kandidera ska du be en annan valbar medlem i din valkrets att nominera dig. Man nominerar en kandidat genom att fylla i en särskild blankett (blankett S1, Stiftelseurkund för valmansförening).

Fyll i blanketten tillsammans med den som nominerar dig. Du kan endast kandidera i valet då blanketten är korrekt ifylld och har skickats in elektroniskt till förbundets valnämnd senast det datum som anges på blanketten. Innan ni skickar in blanketten ska du fundera på om du vill ingå i något valförbund med andra kandidater i din valkrets. I så fall skickas kandidatansökan in tillsammans med avtalet om valförbund (blankett S2) och kandidatansökningar av de övriga kandidaterna som ingår i valförbundet.

En lista över SuPers valkretsar med tillhörande fackavdelningar finns t.ex. på valsidorna på SuPers webbplats, i SuPers kalender och i valguiden som delas till alla valbara medlemmar med SuPer-tidningen i september.

Jag har blivit nominerad i valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet utan att ha blivit tillfrågad. Hur ska jag göra?

Den som nominerar kandidaten måste alltid be om ett skriftligt samtycke av kandidaten. Kandidaten ger sitt samtycke till kandidaturen med samma blankett som kandidaten nomineras (blankett S1). Ingen kan nomineras mot sin vilja. Saknar kandidatansökan kandidatens skriftliga samtycke får den avslag.

Meddela den som nominerat dig, skriftligt och så fort som möjligt, att du inte vill kandidera. Du kan också själv meddela valnämnden (förbundets kansli) att du inte har samtyckt till kandidaturen.

Jag har blivit nominerad i valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet av en pensionärsmedlem på SuPer. Godkänns min kandidatur?

Din kandidatur godkänns inte och du kan inte kandidera i valet. En pensionärsmedlem kan inte nominera en kandidat eftersom hon/han varken är valbar eller har rösträtt. Endast valbara medlemmar med rösträtt kan nominera kandidater. Valbara medlemmar med rösträtt är alla ordinarie och företagarmedlemmar som har blivit medlemmar i fackavdelningarna senast 31.12.2019.

Jag har av misstag blivit nominerad två gånger. Vad ska jag göra?

Meddela skriftligt den medlemmen vars kandidat du inte vill vara att du avstår från din kandidatur. Den som nominerat dig meddelar det likaså skriftligen till förbundets valnämnd. Det finns ingen särskild mall för meddelandet utan det kan göras till exempel med e-post.

Jag har blivit nominerad i valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet och allt har gått rätt till. Jag utträder ur förbundet före valdagen och blir medlem i ett annat fackförbund. Vad händer med min kandidatur? Kan jag ändå rösta i valet?

Ifall du utträder ur förbundet, dvs. ur fackavdelningen, utan att bli medlem i en annan fackavdelning är du inte längre valbar. Ifall du utträder ur förbundet efter att kandidatlistan publicerats och du samlar röster i valet får ditt valförbund dina röster till godo. Ingår du inte i något valförbund går rösterna till spillo. Du kan inte rösta i valet även om du hunnit få röstningsmaterialet.

Kan jag enbart kandidera antingen till förbundsmötesrepresentant eller till medlem av representantskapet?

I valet kandiderar man både till förbundsmötesrepresentant och till medlem av representantskapet. Du kan alltså inte enbart kandidera till någondera av uppgifterna. Undantaget är de ordinarie medlemmarna i den sittande förbundsstyrelsen som enbart kan väljas som medlemmar till representantskapet.

Jag har en fråga angående valet men hittar inget svar på den vare sig i valguiden eller på valsidorna på webben. Var kan jag få hjälp?

Man kan skicka valfrågor på e-post till liittokokousvaalit@superliitto.fi. Alla meddelanden som innehåller personuppgifter måste dock skickas via skyddad e-post från adressen https://securemail.superliitto.fi (mottagare Liittokokousvaalit).Valinfo på svenska »

Beslutsfattarna på SuPer »

Tidningsartiklar »