Frågor och svar

Vilka val?

I de kommande valen väljs SuPers nya beslutsfattare. Det förrättas två val: förbundsstyrelsevalet i början av år 2020 och valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet lite senare under våren 2020. I båda valen kandiderar och röstar SuPer-medlemmarna. 

Hur håller jag isär de olika valen?

De olika valen har olika färgkoder. Förbundsstyrelsevalet kännetecknas av grön färg och valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet kännetecknas av lila färg.

Varför är valen viktiga och varför pratar vi om dem redan nu?

På SuPer är det medlemmarna som bestämmer. I valen väljer medlemmarna de nya beslutsfattarna på SuPer för perioden 2020 – 2024. Valförberedelserna måste börja i god tid så att alla medlemmar hinner bekanta sig med valanvisningarna och fundera på möjliga kandidater eller eventuellt på att själv kandidera.

Hur kan jag förbereda mig för de kommande valen?

Du kan läsa om valen i SuPer-tidningen och följa med valsidorna på vår webbplats. Valen syns också på våra sociala medier och andra kanaler. Du kan också fundera om du på din arbetsplats har arbetskompisar som skulle vara bra kandidater. Eller vill du själv kandidera?

Prata om valen på din arbetsplats och i din fackavdelning. Förbered er tillsammans och fundera på hur ni får alla era SuPer-medlemmar att delta i valen och påverka.

Vad har valen med mig att göra?

Du har makten att påverka vem som bestämmer i ditt förbund. Du är SuPer.

Hur får jag information om valen?

Information om valen får du genom att följa med SuPer-tidningen. Du hittar valartiklar i varje nummer av SuPer-tidningen ända fram till förbundsmötet. Mera information hittar du på valsidorna på vår webbplats, alltså på samma sidor som du nu läser.

I september får du en valguide hemskickad med SuPer-tidningen och du kan redan nu anmäla dig till Du är SuPer -valkvällen på dina egna ort. Tider, platser och anmälningsinstruktioner för valkvällarna hittar du här.

När kommer det flera frågor och svar?

Flera frågor och svar kommer det från och med augusti.

Jag hittade inte svaret på min fråga. Vad ska jag göra?

Om du inte hittade svaret på din fråga om valen på denna sida kan du skicka din fråga till liittokokous@superliitto.fi.

Är din arbetskompis redan medlem i SuPer?

Om svaret är nej ska du rekommendera medlemskap i SuPer och du får ett SuPer-presentkort. Läs mera här. Alla som blivit ordinarie medlemmar i SuPer senast den 31.12.2019 kan delta i valen och vara med och bestämma om förbundets verksamhet.


 Valinfo på svenska »

Beslutsfattarna på SuPer »

Tidningsartiklar »