Frågor och svar

Vilka val?

I de kommande valen väljs SuPers nya beslutsfattare. Det förrättas två val: förbundsstyrelsevalet i början av år 2020 och valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet lite senare under våren 2020. I båda valen kandiderar och röstar SuPer-medlemmarna. 

Hur håller jag isär de olika valen?

De olika valen har olika färgkoder. Förbundsstyrelsevalet kännetecknas av grön färg och valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet kännetecknas av lila färg.

Varför är valen viktiga och varför pratar vi om dem redan nu?

På SuPer är det medlemmarna som bestämmer. I valen väljer medlemmarna de nya beslutsfattarna på SuPer för perioden 2020 – 2024. Valförberedelserna måste börja i god tid så att alla medlemmar hinner bekanta sig med valanvisningarna och fundera på möjliga kandidater eller eventuellt på att själv kandidera.

Hur kan jag förbereda mig för de kommande valen?

Du kan läsa om valen i SuPer-tidningen och följa med valsidorna på vår webbplats. Valen syns också på våra sociala medier och andra kanaler. Du kan också fundera om du på din arbetsplats har arbetskompisar som skulle vara bra kandidater. Eller vill du själv kandidera?

Prata om valen på din arbetsplats och i din fackavdelning. Förbered er tillsammans och fundera på hur ni får alla era SuPer-medlemmar att delta i valen och påverka.

Vad har valen med mig att göra?

Du har makten att påverka vem som bestämmer i ditt förbund. Du är SuPer.

Hur får jag information om valen?

Information om valen får du genom att följa med SuPer-tidningen. Du hittar valartiklar i varje nummer av SuPer-tidningen ända fram till förbundsmötet. Mera information hittar du på valsidorna på vår webbplats, alltså på samma sidor som du nu läser.

I september får du en valguide hemskickad med SuPer-tidningen och du kan redan nu anmäla dig till Du är SuPer -valkvällen på dina egna ort. Tider, platser och anmälningsinstruktioner för valkvällarna hittar du här.

När kommer det flera frågor och svar?

Flera frågor och svar kommer det från och med augusti.

Jag hittade inte svaret på min fråga. Vad ska jag göra?

Om du inte hittade svaret på din fråga om valen på denna sida kan du skicka din fråga till liittokokousvaalit@superliitto.fi.

Är din arbetskompis redan medlem i SuPer?

Om svaret är nej ska du rekommendera medlemskap i SuPer och du får ett SuPer-presentkort. Läs mera här. Alla som blivit ordinarie medlemmar i SuPer senast den 31.12.2019 kan delta i valen och vara med och bestämma om förbundets verksamhet.

 

Att nominera en kandidat i förbundsstyrelsevalet

Jag vill nominera min arbetskompis som kandidat till förbundsstyrelsen. Hur gör jag?

Medlemmarna kan inte själva nominera kandidater i förbundsstyrelsevalet utan kandidaterna nomineras av fackavdelningarna i deras höstmöten.

Kontrollera först att både du och din arbetskompis är valbara och att din arbetskompis ger sitt samtycke till kandidatur. Valbara är fackavdelningarnas alla ordinarie och företagarmedlemmar som har blivit fackavdelningens medlemmar senast 31.12.2019. Ni måste båda också vara medlemmar i fackavdelningar som hör till samma valkrets. Delta i din fackavdelnings höstmöte och föreslå din arbetskompis.

Fackavdelningen ska nominera till kandidater alla de valbara medlemmar som hör till samma valkrets och som föreslås i mötet. Fackavdelningen nominerar kandidaten med en särskild blankett (Blankett S3, Kandidatansökan för förbundsstyrelsevalet). Det finns detaljerade anvisningar på blanketten hur den ska fyllas i så läs dem noggrant. Det är fackavdelningens representant som ansvara för att skicka in blanketten. Blanketten hittar man på dessa valsidor under Valmaterial.

En lista över SuPers valkretsar med tillhörande fackavdelningar finns t.ex. på dessa valsidor under Valmaterial, i nästa års SuPer kalender (skickas till medlemmarna i november) och i valguiden som delas till alla valbara medlemmar med SuPer-tidningen i september.

Jag vill kandidera i förbundsstyrelsevalet men kan inte delta i fackavdelningens höstmöte. Kan jag ändå nomineras som kandidat?

Ja, det kan du. Du kan fylla i dina egna uppgifter på blanketten och ge ditt samtycke till kandidatur redan före möte. I höstmötet ska en annan valbar medlem från samma valkrets föreslå dig som kandidat.

Jag vill på min fackavdelnings höstmöte föreslå min kompis från en annan fackavdelning till förbundsstyrelsekandidat. Är det möjligt?

Om era fackavdelningar tillhör samma valkrets kan du nominera henne/honom på din fackavdelnings höstmöte. Be din kompis att i förväg fylla i sina egna uppgifter på kandidatansökan (blankett S3) och ta med den till höstmötet.

Min fackavdelning har på höstmötet nominerat mig som kandidat och nu frågar en annan fackavdelning om de kan nominera mig som sin kandidat. Kan jag nomineras av två fackavdelningar?

Nej, det kan du inte. Samma medlem kan bara nomineras av en fackavdelning. Du kan bara fylla i dina uppgifter på och skriva under en kandidatansökan (blankett S3).

Hur väljs förbundsstyrelsekandidaterna bland alla de kandidater som nominerats av fackavdelningen? Kan jag själv påverka valet?

Hela valkretsens gemensamma förbundsstyrelsekandidater väljs i fackavdelningarnas gemensamma valkretsmöte. Det väljs lika många förbundsstyrelsekandidater som valkretsen har mandat i förbundsstyrelsen. Valkretsmötena ordnas samma dag och samma tid i alla valkretsar, alltså lördagen den 29.2.2020.

Varje fackavdelning får skicka sina representanter till den egna valkretsens möte där man sedan röstar på kandidaterna. Fackavdelningens mötesrepresentanter väljs i samma höstmöte som fackavdelningen nominerar sina kandidater. Om du vill påverka den kommande förbundsstyrelsen ska du delta i din fackavdelnings höstmöte och berätta att du vill representera fackavdelningen i valkretsmötet.

Jag har blivit nominerad till förbundsstyrelsekandidat. Kan jag ändå väljas till min fackavdelnings representant till valkretsmötet?

Ja, det kan du. Din kandidatur i förbundsstyrelsevalet är inte ett hinder för att väljas till mötesrepresentant.Valinfo på svenska »

Beslutsfattarna på SuPer »

Tidningsartiklar »