Mandat per valkrets 2020

ValkretsFörbundsmötes-representanterRepresentantskap  ordinarie *Förbundsstyrelse ordinarie*
1 Nyland3473
2 Egentliga Finland, Satakunta och Åland2452
3 Tavastland, Birkaland och Mellersta Finland45104
4 Kymmene och Södra Savolax2041
5 Norra Savolax och Norra Karelen2141
6 Södra Österbotten och Österbotten2041
7 Norra Österbotten och Kajanaland2251
8 Lappland811
TOTALT1944014

*Från varje valkrets väljs både till representantskapet och till förbundsstyrelsen lika många suppleanter som ordinarie medlemmar.
Till representantskapet väljer man allmänna suppleanter och till förbundsstyrelsen personliga suppleanter.