Mentorointi

Kiinnostaako sinua aktiivisempi ote ammattiosastosi toimintaan? Haluatko vaikuttaa omaan työhösi?
SuPerissa aloittaa uusi mentorointiryhmä. Tule mukaan!

Aloituskoulutus järjestetään 1.2.2018 Helsingissä. Uusia jäseniä, joita aktiivisempi ote ja omaan työhön vaikuttaminen kiinnostavat, etsitään nyt!

Tuloksia, joita SuPerin ensimmäisillä mentorointikokeilulla saavutettiin:

  • Aktori ryhtyi ammattiosaston aktiiviksi
  • Into omaa ammattiliittoa kohtaa lisääntyi kaikilla osallistujilla
  • Tieto ammattiliiton ja ammattiosastojen työstä lisääntyi
  • Aktori pystyi mentorin innoittamana vaikuttamaan oman työpaikan kehittämiseen
  • Aktori liittyi paikalliseen nuorten superilaisten suunnitteluryhmään
  • SuPer-Opo-työhön ryhtymisestä sai lisää tietoa
Mentoroinnilla tarkoitetaan tavoitteellista ohjausta, jossa kokeneempi toimija, mentori, ryhtyy aloittelevalle toimijalle, aktorille, oppaaksi matkalla omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

Miten voin vaikuttaa työpaikkani asioihin? Voisiko olla joku henkilö, jolta voisi ”luvan kanssa” kysyä askarruttavia asioita? Mitä ammattiosasto tekee? Millainen toiminta ammattiosastossa kiinnostaisi?

Vastauksia ja apua saattaa löytyä mentorointia apuna käyttämällä. Mentorointi ei pakota toimimaan siten, kun vuosikymmenet on toimittu vaan toimintaa voi myös uudistaa mentoroinnin avulla.

Mentoroinnin perusidea on yksinkertainen: autetaan kaveria mäessä eli uutta mahdollista toimijaa alkuun. Mentorointi tapahtuu keskustellen ilman luennointia vaikka kahvikupin ääressä. Aktoriksi sopii henkilö, joka tarvitsee neuvoja ja haluaa lisätä tietoaan SuPerista ja ammattiosastosta. Aktorin aktiivinen rooli on ehdottoman tärkeä mentoroinnin onnistumiseksi. Lisäksi se vaatii molemmilta osapuolilta sitoutumista yhdessä sovitulle ajanjaksolle.

Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Mentori ja aktori tekevät keskenään SuPerin mentorointisopimuksen ja miettivät tavoitteet mentoroinnille. Mentorointi sisältää ennalta sovittuja tapaamisia, joissa keskustellen vuorovaikutuksessa pohditaan aktorille heränneitä kysymyksiä sekä keskitytään aktorin toimintavalmiuksien lisäämiseen. Tapaamisia on noin kerran kuukaudessa.

Lisäksi voidaan mentoroida sähköpostin tai muun viestimen välityksellä, mutta mentorointi sisältää myös vuorovaikuitteista kasvokkain tapaamista. Mentorointia tehdään aktorin tarpeista lähtien ja tavoitteena on helpottaa uuden aktiivin tiedonsaantia ja näin parantaa koko ammattiosaston elinvoimaa. SuPer tarvitsee aktiivisia toimijoita ja mentoroinnin avulla tämä onnistuu. Innostu mentoroinnista! Mentoroinnissa on mahdollisuus.

Lue aktori Katin kokemus mentoroinnista »

Tämän mentorointihankkeen myötä totean, että kaikki rohkeasti mukaan SuPerin järjestämään toimintaan yksin tai kaverin kanssa!

 

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan 15.12. mennessä.

Lisätietoja voi kysyä ja mukaan ilmoittautua vapaamuotoisella sähköpostilla: johanna.perez@superliitto.fi