Edunvalvonta

Jäsenistömme on järjestäytynyt Suomen lähi- ja perushoitajaliittoon, joka hoitaa varsinaisen edunvalvonnan.

SuPer, Opetushallitus ja Suomen vastaanotto-avustajat ovat yhteistyössä saaneet asiakaspalvelu- ja tietohallinnan koulutusohjelman lähihoitajakoulutuksen yhdeksi koulutusohjelmaksi.

Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma otettiin mukaan opetussuunnitelman perusteisiin vuonna 1999 Suomen vastaanotto-osastoavustajat ry:n ja SuPerin vaatimuksesta.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat asiakaspalvelu ja ohjaus 4 ov, tietohallinta 4 ov, sosiaali- ja terveysalan sihteerin työ 20 ov sekä hoito ja huolenpito 12 ov. Lähihoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyy vähintään 29 opintoviikkoa työssäoppimista. Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelman opiskelijoiden työssäoppimispaikoiksi käyvät terveyskeskusten vastaanotot, erikoissairaanhoidossa vuodeosastot ja poliklinikat, tekstinkäsittely-yksiköt sekä sosiaalihuollon eri toimintayksiköt.

Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelman suorittaneet toimivat sosiaali-ja terveysalan sihteerityössä avohuollossa, laitoksissa ja järjestöissä sekä erilaisissa yksityisissä terveydenhuollon toimipisteissä. Lisäksi heidän on osattava kuntouttavan työotteen mukaan suunnitella, hoitaa ja arvioida potilaiden hoitoa vastaanotto- ja polikliinisessä hoitotyössä lähihoitajan vastuualueella.