Vastaanottotyöryhmän kuulumiset

                                                                             Marraskuu 2015

SuPerin  Vastaanottotyöryhmä

SuPerin hallitus on kokouksessaan 27.1.2014 nimennyt  Vastaanottotyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on hyödyntää jäsenten laaja-alaista osaamistaan, niin että tulevaisuudessa pystytään ennakoimaan ja turvaamaan erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja yksityisellä sektorilla vastaanottotyössä työskentelevien lähi- ja perushoitajien työnsaanti mahdollisuudet ja työnkuva mahdollisimman monipuolisena.

Työryhmän jäseninä ovat SuPerista Elina Ottela asiantuntija , työntekijöitä edustavat  Satu Kervinen (Laurila) Hus ja SuPerin hallituksen jäsen, Eija Väistö Kouvolan kaupungin tk sekä SuPerin hallituksen jäsen, Anja Viitanen Helsingin kaupungin tk, Anja Törmä Kannuksen tk, Jaana Halsas Kotka yksityinen lääkäriasema ja Maili Hernetkoski Oulun kaupungin tk.

Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa vuonna 2014 ja vuonna 2015 kokoontumisia tulee saman verran.

Työryhmä suunnitteli ja lähetti kyselyn kohderyhmälle oleville, missä selviteltiin mm työpaikkaa, työtehtävää, muutoksia tehtävissä viime aikoina, osaamisen käyttöä, koulutustarvetta ja tulevaisuuden näkymiä oman työn säilymisen ja monipuolisuuden kannalta. Kyselyn tuloksista on tehty virallinen SuPerin selvitys Elina Ottelan toimesta. Kyselyn tuloksena todettiin, että työtehtävät ovat suurimmaksi osaksi monipuolisia ja osaamista on saanut käyttää laaja-alaisesti. Koulutuksiin pääsemisessä on ollut hankaluuksia. Työnantaja ja työkaverit arvostavat osaamistamme ja se on näkynyt työtehtävien laaja-alaisuutena. Puolet vastaajista uskoi,että heidän työpaikkansa säilyvät tulevaisuudessa.

Työryhmää on puhuttanut sähköinen lääkemääräys ja asiakastietolaki, jotka sisältävät Kanta-palveluja koskevia muutoksia. Kaikkien nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitäisi päästä reseptikeskukseen. Näin ei kuitenkaan vielä ole ja SuPer tekee työtä STM:n kanssa jotta epäkohtaan saadaan muutos.

Päivystysasetus astui voimaan vuoden 2015 alussa, SuPerista on oltu yhteydessä lääkintöneuvos Timo Kietäväiseen (STM) ja häneltä saatu selvitys osoittaa että asetus koskee yhteispäivystystä, missä voi edelleen työskennellä lähi-ja perushoitajat ja voivat käyttää monipuolista osaamista, terveydenhuoltolan antamaa koulutusta ja työkemusta. Asetus: Päivystykseen on varattava moniammatillista olosuhteet tuntevaa henkilöstöä, jonka ei tarvitse olla vähintään laillistettu terveydenhuoltoalan ammattihenkilö. Triage-hoitaja vastaa hoidon tarpeen kiireellisyyden arvioinnista.

Työpaikkakäyntejä  ryhmä on tehnyt Oulun kaupungin perusterveydenhuoltoon, Oys:iin, Helsingin työterveyshuoltoon ja Diacor Ruoholahden työterveyshuoltoon sekä Kuopion kaupungin perusterveydenhuoltoon. Vierailuillamme ovat olleet mukana jäseniämme sekä työnantajan edustajia.

Työryhmässä suunnitellaan koulutuspäivää vastaanottotyössä työskenteleville.

Työryhmän jäsenet voivat omissa ammattiosastoissaan järjestää tapaamisia kohdistaen niitä vastaanottotyössä työskenteleville.

Oppilaitoksiin pyritään päästä esittelemään ammattiamme lähihoitajaopiskelijoille ja markkinoimaan asiakaspalvelu-ja tietohallinta osaamisalaa.

Työryhmämme toimintaa pyritään tuomaan esille ammattiosastoissa ja työnantajille.

Vastaanottotyöryhmään kuuluu myös Vastaanottohoitajat ja osastonsihteerit ry:n jäseniä, jotka ovat järjestämässä kaksipäiväisiä koulutuspäiviä  28-29.4 2016 Helsingissä.  Työryhmän muut jäsenet ovat tukemassa päivien markkinoinnissa.

Lääkärilehden pääkirjoitus 5/2015 valoi uskoa ammattikuntamme arvostukseen ja työnjatkuvuuteen tulevaisuudessa: " Lääkäri tarvitsee työn sujumiseksi hyvän vastaanottoavustajan, lähihoitajakoulutus tuntuu olevan siihen paras."

Työryhmämme työ jatkuu. Olemme innostuneita saadessamme tuoda osaamistamme esille ja jokaisella työryhmän jäsenellä arvotus omaa työtä kohtaan on korkealla.

Kiitos SuPerille työryhmän perustamisesta!

SuPerin vastaanottotyöryhmän puolesta Maili Hernetkoski