Mentorointi

SuPerista on mahdollista saada apua mentorin löytämiseen sekä mentoroinnin käynnistämiseen. Mentorointiryhmiä muodostamme tarvittaessa.

Mitä on mentorointi?

Miten voin vaikuttaa työpaikkani asioihin? Voisiko olla joku henkilö, jolta voisi ”luvan kanssa” kysyä askarruttavia asioita? Mitä ammattiosasto tekee? Millainen toiminta ammattiosastossa kiinnostaisi?

Vastauksia ja apua saattaa löytyä mentorointia apuna käyttämällä. Mentoroinnin perusidea on yksinkertainen: autetaan kaveria mäessä eli uusi aktiivi alkuun. Toimintaa voi uudistaa myös mentoroinnin avulla.

Aktorin rooli on tärkeä mentoroinnin onnistumisessa

Mentorointi tapahtuu keskustellen ilman luennointia vaikka kahvikupin ääressä. Aktoriksi sopii henkilö, joka tarvitsee neuvoja ja haluaa lisätä tietoaan SuPerista ja ammattiosastosta. 

Aktorin aktiivinen rooli on ehdottoman tärkeä mentoroinnin onnistumiseksi. Lisäksi se vaatii molemmilta osapuolilta sitoutumista yhdessä sovitulle ajanjaksolle.

Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Mentori ja aktori tekevät keskenään SuPerin mentorointisopimuksen ja miettivät tavoitteet mentoroinnille. Mentorointi sisältää ennalta sovittuja tapaamisia, joissa keskustellen vuorovaikutuksessa pohditaan aktorille heränneitä kysymyksiä sekä keskitytään aktorin toimintavalmiuksien lisäämiseen. Tapaamisia on noin kerran kuukaudessa.

Lisäksi voidaan mentoroida sähköpostin tai muun viestimen välityksellä, mutta mentorointi sisältää myös vuorovaikutteista kasvokkain tapaamista. Mentorointia tehdään aktorin tarpeista lähtien ja tavoitteena on helpottaa uuden aktiivin tiedonsaantia ja näin parantaa koko ammattiosaston elinvoimaa.

SuPer tarvitsee aktiivisia toimijoita ja mentoroinnin avulla tämä onnistuu. Innostu mentoroinnista! Mentoroinnissa on mahdollisuus.

Mentoroinnilla tarkoitetaan tavoitteellista ohjausta. Siinä kokeneempi toimija, mentori, ryhtyy aloittelevalle toimijalle, aktorille, oppaaksi matkalla omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

Tuloksia, joita SuPerin aiemmassa mentorointikokeilulla saavutettiin:

  • Aktori ryhtyi ammattiosaston aktiiviksi
  • Into omaa ammattiliittoa kohtaa lisääntyi kaikilla osallistujilla
  • Tieto ammattiliiton ja ammattiosastojen työstä lisääntyi
  • Aktori pystyi mentorin innoittamana vaikuttamaan oman työpaikan kehittämiseen
  • Aktori liittyi paikalliseen nuorten superilaisten suunnitteluryhmään
  • SuPer-Opo-työhön ryhtymisestä sai lisää tietoa

Lisätietoa mentoroinnista:

Asiantuntija Johanna Pérez, johanna.perez@superliitto.fi

Lue aktori Katin kokemus mentoroinnista.