Täytä henkilötunnus kokonaisuudessaan muodossa ppkkvv-tunnusosa.
Ge hela personbeteckningen i form ddmmåå-sign.

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa.
Oblikatorisk information om du har ett arbetsförhållande.

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa.
Oblikatorisk information om du har ett arbetsförhållande.

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa.
Oblikatorisk information om du har ett arbetsförhållande.

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa.
Oblikatorisk information om du har ett arbetsförhållande.

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa ja määräaikainen.
Oblikatorisk information om du har ett arbetsförhållande för viss tid.

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa.
Oblikatorisk information om du har ett arbetsförhållande.

Kentän voi jättää tyhjäksi, mikäli sinulla ei ole tiedossa ammattiosaston numeroa. Ammattiosasto määräytyy ensisijaisesti työpaikan perusteella.
Lämna tomt om du inte vet fackavdelningens namn eller nummer. Fackavdelningen bestäms främst utifrån arbetsplatsen.

Eroilmoitus tehdään vasta kun olet ilmoittanut työsuhteesta ja sinut voidaan hyväksyä Super työttömyyskassan jäseneksi. Anmälan om utträde sker först efter du har lämnat uppgifterna om arbetet till SuPer och du kan godkännas som medlem i Super arbetslöshetskassa.
Edellinen liitto / työttömyyskassa:
Tidigare fackförbund / arbetslöshetskassa:

Tämän liittymislomakkeen eli sopimuksen täyttämällä liityn Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n sekä siihen kuuluvan ammattiosaston varsinaiseksi jäseneksi ja sitoudun noudattamaan ammattiosaston sääntöjä sekä maksamaan jäsenmaksun.

Haen SuPer työttömyyskassan jäsenyyttä ja kassaan liittymispäivästä lukien valtuutan Super työttömyyskassan vähentämään SuPerin jäsenmaksun minulle maksettavista etuuksista. SuPer ry, sen ammattiosastot sekä Super työttömyyskassa saavat tällä sopimuksella käsitellä luovuttamiani henkilötietoja Henkilötietolain sekä EU GDPR Tietosuoja-asetuksen perusteella. Annan suostumukseni yhteystietojeni luovuttamiseen (selosteen käsittelytoimista – mukaisesti) SuPer ry:n yhteistyökumppaneille jäsenetujen tarjoamista varten.
Olen tutustunut selosteeseen käsittelytoimista SuPer ry:n verkkosivuilla www.superliitto.fi ja haluan lähettää tiedot.

Genom att jag fyller i och skickar den här anslutningsblanketten/avtalet ansluter jag mig som ordinarie medlem i Finlands närvårdar- och primäskötarförbundet SuPer r.f.:s fackavdelning och förbinder mig att följa fackavdelningens regler och betala medlemsavgiften.

Jag ansöker om medlemskap i Super arbetslöshetskassa och lämnar SuPer r.f fullmakt för att dra av SuPer r.f:s medlemsavgift från den förmånen som betalas av arbetslöshetskassan till mig. SuPer r.f., dess fackavdelningar och Super arbetslöshetskassan kan behandla av mig angivna personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagen och i enlighet med EU: s dataskyddsförordning (GDPR). Jag accepterar att SuPer överlämnar mina kontaktuppgifter till SuPer -samarbetspartner för erbjudan av medlemsförmåner.
Jag har bekantat mig med behandlingsbeskrivningarna på SuPer webbsidor och vill skicka uppgifterna.