Täytä henkilötunnus kokonaisuudessaan muodossa ppkkvv-tunnusosa.

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa ja määräaikainen

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa

Kentän voi jättää tyhjäksi, mikäli sinulla ei ole tiedossa ammattiosaston numeroa. Ammattiosasto määräytyy ensisijaisesti työpaikan perusteella.

Mikäli olet jäsenenä toisessa liitossa ja kassassa, voit tällä lomakkeella valtuuttaa SuPerin irtisanomaan jäsenyytesi edellisestä liitosta ja kassasta. SuPer hoitaa jäsenyyden ja historiatietojen siirtämisen puolestasi. Jäsenmaksujen tulee olla maksettu edelliseen liittoon ja kassaan eropäivään saakka. Eropäivä on SuPerin jäseneksi hyväksymistä edeltävä päivä
Edellinen liitto / työttömyyskassa:

Tämän liittymislomakkeen eli sopimuksen täyttämällä liityn Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n sekä siihen kuuluvan ammattiosaston varsinaiseksi jäseneksi ja sitoudun noudattamaan ammattiosaston sääntöjä sekä maksamaan jäsenmaksun.

Haen SuPer työttömyyskassan jäsenyyttä ja kassaan liittymispäivästä lukien valtuutan Super työttömyyskassan vähentämään SuPerin jäsenmaksun minulle maksettavista etuuksista. SuPer ry, sen ammattiosastot sekä Super työttömyyskassa saavat tällä sopimuksella käsitellä luovuttamiani henkilötietoja Henkilötietolain sekä EU GDPR Tietosuoja-asetuksen perusteella. Annan suostumukseni yhteystietojeni luovuttamiseen (selosteen käsittelytoimista – mukaisesti) SuPer ry:n yhteistyökumppaneille jäsenetujen tarjoamista varten.
Olen tutustunut selosteeseen käsittelytoimista SuPer ry:n verkkosivuilla www.superliitto.fi ja haluan lähettää tiedot.