Täytä henkilötunnus kokonaisuudessaan muodossa ppkkvv-tunnusosa.
Ge hela personbeteckningen i form ddmmåå-sign

Ilmoita työsuhdetiedot Oma SuPer -palvelussa, jos opiskelet oppisopimuksella.
Anmäl uppgifterna om arbetsförhållandet på Oma SuPer om du studerar på läroavtal

Voit liittyessäsi hakea myös Super työttömyyskassan jäsenyyttä. Kassajäsenyys astuu voimaan vasta kun olet antanut tiedot ensimmäisestä työpäivästäsi opiskelijajäsenyytesi aikana. SuPer maksaa työttömyyskassan jäsenmaksun puolestasi valmistumispäivään asti.
Du kan även ansöka om medlemskap i Super arbetslöshetskassa. Medlemskapet träder i kraft efter din anmälan om arbetet under studietid. SuPer betalar kassans medlemsavgift t o m examensdatum.

Valtuutan SuPerin irtisanomaan jäsenyyteni edellisessä liitossa / työttömyyskassassa. Eroilmoitus tehdään vasta kun olet ilmoittanut työsuhteesta ja sinut voidaan hyväksyä Super työttömyyskassan jäseneksi.
Jag ger SuPer fullmakt att säga upp mitt medlemskap i tidigare fackförbund / arbetslöshetskassa. Anmälan om utträde sker först efter du har lämnat uppgifterna om arbetet till SuPer och du kan godkännas som medlem i Super arbetslöshetskassa
Edellinen liitto / työttömyyskassa / Tidigare fackförbund / arbetslöshetskassa:

Tämän liittymislomakkeen / sopimuksen täyttämällä liityn Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n opiskelijajäseneksi.
SuPer ry sekä SuPer työttömyyskassa saavat tällä sopimuksella käsitellä luovuttamiani henkilötietoja Tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja niiden edellyttämällä tavalla.
Annan suostumukseni edellä esittämäni mukaisesti yhteystietojeni luovuttamiseen SuPer ry:n tietosuojaselosteessa esitetyille yhteistyökumppaneille jäsenetujen tarjoamiseksi.
Olen tutustunut SuPer ry:n verkkosivuilta www.superliitto.fi löytyvään tietosuojaselosteeseen ja haluan lähettää tiedot.

Genom att fylla i denna anslutningsblankett/avtal, ansluter jag mig som studerandemedlem i Finlands närvårdar- och primäskötarförbundet SuPer r.f.
SuPer r.f., och Super arbetslöshetskassa får med detta avtal behandla av mig angivna personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen och EU: s dataskyddsförordning (GDPR).
Enligt föregående, ger jag mitt samtycke till, att överlåta mina kontaktuppgifter till samarbetspartners i enlighet med SuPer rf:s dataskyddsbeskrivning, för erbjudande av medlemsförmåner.
Jag har bekantat mig med dataskyddsbeskrivningen på SuPer rf:s nätsida www.superliitto.fi och vill skicka uppgifterna.