Täytä henkilötunnus kokonaisuudessaan muodossa ppkkvv-tunnusosa.
Ge hela personbeteckningen i form ddmmåå-sign

Ilmoita työsuhdetiedot Oma SuPer -palvelussa, jos opiskelet oppisopimuksella.
Anmäl uppgifterna om arbetsförhållandet på Oma SuPer om du studerar på läroavtal

Voit liittyessäsi hakea myös Super työttömyyskassan jäsenyyttä. Kassajäsenyys astuu voimaan vasta kun olet antanut tiedot ensimmäisestä työpäivästäsi opiskelijajäsenyytesi aikana. SuPer maksaa työttömyyskassan jäsenmaksun puolestasi valmistumispäivään asti.
Du kan även ansöka om medlemskap i Super arbetslöshetskassa. Medlemskapet träder i kraft efter din anmälan om arbetet under studietid. SuPer betalar kassans medlemsavgift t o m examensdatum.

Valtuutan SuPerin irtisanomaan jäsenyyteni edellisessä liitossa / työttömyyskassassa. Eroilmoitus tehdään vasta kun olet ilmoittanut työsuhteesta ja sinut voidaan hyväksyä Super työttömyyskassan jäseneksi.
Jag ger SuPer fullmakt att säga upp mitt medlemskap i tidigare fackförbund / arbetslöshetskassa. Anmälan om utträde sker först efter du har lämnat uppgifterna om arbetet till SuPer och du kan godkännas som medlem i Super arbetslöshetskassa
Edellinen liitto / työttömyyskassa / Tidigare fackförbund / arbetslöshetskassa:

Tämän liittymislomakkeen / sopimuksen täyttämällä liityn Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n opiskelijajäseneksi.
SuPer ry, sen ammattiosastot sekä Super työttömyyskassa saavat tällä sopimuksella käsitellä luovuttamiani henkilötietoja Tietosuojalain, sekä EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n mukaisesti. Annan suostumukseni yhteystietojeni luovuttamiseen (selosteen käsittelytoimista – mukaisesti) SuPer ry:n yhteistyökumppaneille jäsenetujen tarjoamista varten.
Olen tutustunut selosteeseen käsittelytoimista SuPer ry:n verkkosivuilla www.superliitto.fi ja haluan lähettää tiedot.
Genom att jag fylla i och skicka den här anslutningsblanketten/avtalet ansluter jag mig som studerandemedlem i Finlands närvårdar- och primäskötarförbundet SuPer r.f., och accepterar att SuPer r.f., dess fackavdelningar och Super arbetslöshetskassa kan använda mina personuppgifter i enligthet med Dataskyddslagen och och i enlighet med EU: s dataskyddsförordning (GDPR). Jag accepterar att SuPer överlämnar mina kontaktuppgifter till SuPer -samarbetspartner för erbjudan av medlemsförmåner.
Jag har bekantat mig på behandlingsbeskrivningarna på SuPer websidor och vill skicka uppgifterna