TSN:n koulutus

TSN:n neuvottelupäivät  Viimeinen ilm.päivä

23.–24.05.2019
Radisson Blu Seaside, Helsinki

TP-tes, SOS-tes,
Avainta

21.04.2019
 

24.-25.10.2019
Hilton Helsinki Strand, Helsinki
TP-tes, SOS-tes23.09.2019

Kohderyhmä: Neuvottelupäivät on tarkoitettu TSN:läisille luottamusmiehille

Molempien tilaisuuksien järjestelyistä vastaa TSN:n työryhmä.

Lisätietoa: sihteeri Sirpa Lahtiluoma, sirpa.lahtiluoma@superliitto.fi tai p. 09 2727 9182.

 

Yksityissektorin pääluottamusmiesten koulutuspäiväViimeinen ilm.päivä

18.11.2019
Paikka ilm. myöhemmin

TP-tes, SOS-tes -

Kohderyhmä: Pääluottamusmiehet ja varapääluottamusmiehet
HUOM! Pääluottamusmiehille lähetetään henkilökohtainen kutsu, jossa on erilliset ilmoittautumisohjeet.
Järjestäjä: TSN.

Lisätietoa: sihteeri Sirpa Lahtiluoma, sirpa.lahtiluoma@superliitto.fi tai p. 09 2727 9182.