Järjestö-, opo-, nuoriso- ja opiskelijajäsenkoulutus

Muutokset vuoden 2018 koulutusohjelmaan ovat mahdollisia.

Järjestökoulutus syksyllä 2018

SuPer järjestää perus- ja jatkokoulutusta uusille ammattiosastotoimijoille. Koulutukset tarjoavat runsaasti tietoa ja työkaluja toimintaan sekä mahdollisuuden mukavaan yhdessäoloon ja kokemusten vaihtoon. Tervetuloa innolla mukaan!

Lisätiedot
Lisätietoja järjestökoulutuksesta saat koulutuskoordinaattori Saila Paavolalta, saila.paavola@superliitto.fi
 

Aktiivinen ammattiosasto I
18. - 19.9.2018           Vantaa, viimeinen ilm.päivä 12.8.2018
31.10. - 1.11.2018      Vantaa, viimeinen ilm.päivä 23.9.2018

Peruskoulutusta ammattiosastotoimijoille. Koulutukseen voivat osallistua ammattiosastojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit, jäsenrekisterinhoitajat, taloudenhoitajat, yhdysjäsenet, hallituksen jäsenet ja opiskelijavastaavat (myös hallituksen varajäsenet, jos kurssille mahtuu).

Tilaisuudessa käsitellään liiton ja ammattiosaston toimintaa sekä ammattiosaston hallituksen roolia ja tehtäviä, lisäksi perehdytään ammatilliseen ja sopimusedunvalvontaan ammattiosaston näkökulmasta, jäsenasioihin sekä opiskelija-
ja nuorisotoimintaan.

Aktiivinen ammattiosasto II
17. - 18.10.2018      Helsinki, viimeinen ilm.päivä 9.9.2018
14. - 15.11.2018      Helsinki, viimeinen ilm.päivä 7.10.2018

Jatkokoulutusta ammattiosastotoimijoille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.

Päivillä keskitytään ammatillisen edunvalvonnan ja sopimusedunvalvonnan erityiskysymyksiin.  Lisäksi syvennetään ammattiosaston roolia paikallisena toimijana ja jäsenten edunvalvojana.

Pätevä puheenjohtaja I         
6. - 7.3.2018           Helsinki, viimeinen ilm.päivä 4.2.2018

Pätevä puheenjohtaja II
16. - 17.5.2018       Helsinki, osallistujat kutsutaan         

Pätevä puheenjohtaja III
10. - 11.10.2018     Helsinki, osallistujat kutsutaan    

Pätevä puheenjohtaja -valmennus on tarkoitettu ammattiosastojen puheenjohtajille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.

Koulutuksessa paneudutaan puheenjohtajan rooliin ja tehtäviin ammattiosastossa. Jaksojen aikana perehdytään hallitustyöskentelyyn, hallituksen vastuisiin ja velvollisuuksiin, ammattiosaston johtamiseen ja toiminnan suunnitteluun,
kokouskäytäntöihin ja neuvotteluvalmiuksien kehittämiseen.   

Valmennus suoritetaan jaksojärjestyksessä. I jaksolle osallistuneet kutsutaan II ja III jaksolle.

Puheenjohtajien neuvottelupäivät        
26. - 27.9.2018       Helsinki, viimeinen ilm. päivä 5.8.2018

Päivillä käsitellään ajankohtaisia aiheita. Neuvottelupäivät on hyväksytty palkalliseksi kuntasektorilla.

Neuvottelupäiville voivat ilmoittautua seuraavat henkilöt:

1. Ammattiosastojen puheenjohtajat
Toivomme, että kaikista ammattiosastoista tulee edustaja päiville. Jos puheenjohtaja ei pääse, miettikää yhdessä hallituksessa, kuka muu voisi edustaa ammattiosastoanne. Puheenjohtajan sijaan neuvottelupäiville voi osallistua esim. ammattiosaston varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja.
2. SuPerin (liiton) varapuheenjohtaja
3. SuPerin edustajiston puheenjohtaja
4. SuPerin edustajiston varapuheenjohtaja
5. SuPerin liittohallituksen jäsenet
6. Vastaanotto-osastoavustajat ry:n puheenjohtaja
7. SuNun puheenjohtaja (SuPer-nuoret)
8. Niistä ammattiosastoista, joissa liiton varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja, edustajiston varapuheenjohtaja tai liittohallituksen jäsen toimii ammattiosaston puheenjohtajana, voi päiville ilmoittautua myös toinen edustaja.

Toimiva jäsenrekisteri
11.9.2018                Helsinki, viimeinen ilm.päivä 12.8.2018

Kurssille voivat osallistua ammattiosastojen jäsenrekisterinhoitajat, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.

Kurssin aiheita ovat mm. jäsenrekisterinhoitajan tehtävät ammattiosastossa, jäsenyysasiat, uudet sähköiset jäsenpalvelut sekä tietojen salassapito ja luovutus.

Yhdysjäsen on ykkönen
26.10.2018          Kuopio, viimeinen ilm.päivä 23.9.2018
7.11.2018            Helsinki, viimeinen ilm.päivä 7.10.2018

Kurssi on tarkoitettu yksityis- ja kuntasektorin yhdysjäsenille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet yhdysjäsenkoulutukseen sekä uusiksi yhdysjäseniksi haluaville.

Kurssilla tutustutaan yhdysjäsenen tehtäviin, joita ovat esimerkiksi tiedotustoiminta liiton, ammattiosaston ja jäsenten välillä, uusien ja vanhojen jäsenten neuvonta ja innostaminen mukaan ammattiosaston toimintaan sekä jäsenhankinta yhdessä ammattiosaston kanssa.

Yhdysjäsen on ykkönen - jatkot
20.11.2018           Oulu, viimeinen ilm.päivä 21.10.2018

Koulutukseen voivat osallistua Yhdysjäsen on ykkönen -kurssin käyneet yhdysjäsenet.

Päivän aikana syvennetään ensimmäisellä jaksolla opittua tietoa ja sovelletaan sitä käytäntöön esimerkein. Tilaisuudessa käsitellään myös yhdysjäsenen toiminnan kannalta tärkeitä ajankohtaisia asioita.

Etevä esiintyjä
21.- 22.11.2018    Helsinki, viimeinen ilm.päivä 14.10.2018

Koulutukseen voivat osallistua ensisijaisesti ammattiosastojen puheenjohtajat, pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet. Jos paikkoja jää, myös muilla ammattiosastotoimijoilla on mahdollisuus päästä mukaan.

Päivien aikana tutustutaan henkilökohtaisiin viestintävahvuuksiin, opiskellaan yleisön huomioon ottamista, jännityksen hallitsemista, kokonais- ja ryhmäviestintää sekä tehdään harjoituksia.

Onnistunut kokous
16.10.2018    Helsinki, viimeinen ilm.päivä 16.9.2018

Kurssi on suunnattu ammattiosastojen puheenjohtajille ja hallituksen jäsenille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.

Kurssin tavoitteena on tarjota osallistujille kokoustekniikan perustaitoja.

Tehoa taloudenhoitoon
3.10.2018           Helsinki, viimeinen ilm.päivä 2.9.2018
6.11.2018            Kemi, viimeinen ilm.päivä 7.10.2018

Tilaisuuteen voivat osallistua ensisijaisesti ammattiosastojen taloudenhoitajat ja puheenjohtajat, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Jos paikkoja jää, myös muilla hallituksen jäsenillä on mahdollisuus päästä mukaan.

Tehoa taloudenhoitoon -kurssilla tutustutaan ammattiosaston taloudenhoidon perusteisiin ja sitä ohjaaviin lakeihin, sääntöihin ja käytäntöihin. Kurssi perehdyttää myös taloudenhoitoon liittyviin vastuisiin ja opettaa tulkitsemaan ammattiosaston taloudenhoitoon liittyvää informaatiota.

Vauhtia jäsenviestintään
25.10.2018    Helsinki, viimeinen ilm.päivä 23.9.2018

Viestintäkoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti ammattiosastojen hallitusten jäsenille ja varajäsenille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.

Koulutuksessa keskitytään ammattiosastojen sisäiseen viestintään. Päivän aikana käydään läpi jäsenviestinnän perusteet ja käsitellään viestintäkysymyksiä ammattiosaston näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan eri tapoihin ja mahdollisuuksiin
viestiä jäsenille.

Kohti aktiivista ammattiosastoa

Seinäjoen seudun ammattiosastoille
16.10.2018    Seinäjoki, viimeinen ilm.päivä 16.9.2018

Nurmeksen seudun ammattiosastoille
4.12.2018    Nurmes, viimeinen ilm.päivä 4.11.2018

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille ammattiosastotoimijoille, jotka eivät ole osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen (tai Ammattiosastojen toimihenkilökurssille) lainkaan tai kurssin käymisestä on kulunut vähintään viisi vuotta.

Tilaisuudessa tutustutaan muun muassa ammattiosaston perustehtäviin, sen hallituksen toimintaan ja eri toimijoiden rooleihin ammattiosastossa.

Aktiivinen ammattiosasto tulevaisuuden toimijana

Lieksan seudun ammattiosastoille
5.9.2018    Lieksa, viimeinen ilm.päivä 5.8.2018

Kemin seudun ammattiosastoille
12.9.2018   Kemi, viimeinen ilm.päivä 12.8.2018

Koulutukseen voivat osallistua ammattiosastojen hallitusten jäsenet, yhdysjäsenet, opiskelijavastaavat ja muut ammattiosastotoimijat.

Tavoitteena on verkostoitua ja lisätä yhteistyötä ammattiosastojen kesken, pohtia ammattiosastojen roolia muuttuvassa yhteiskunnassa sekä löytää keinoja uusien toimijoiden hankkimiseksi ja innostamiseksi.

Vaihda vapaalle        
7.11.2018    Helsinki, viimeinen ilm.päivä 7.10.2018

Tilaisuuteen voivat osallistua noin vuoden sisällä eläkkeelle jäävät superilaiset.

Seminaaripäivän aikana käsitellään tärkeitä eläkkeelle siirtymiseen liittyviä asioita, mm. Suomen eläkejärjestelmä, eläkkeen karttuminen, eläkkeen hakeminen jne. Lisäksi ohjelmassa on hyvään terveyteen ja terveyttä tukeviin valintoihin liittyviä asioita.


Järjestökoulutuksen kustannukset

SuPer maksaa opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut, majoituksen kaksipäiväisten kurssien osalta kahden hengen huoneessa sekä matkakulut matkustusohjeen mukaan. Koulutukseen osallistumista varten voi hakea palkatonta vapaata ja liitto maksaa ansionmenetyksen työnantajalta saatua ansionmenetystodistusta vastaan. Vapaapäivänä koulutukseen osallistumisesta ei makseta erillistä korvausta. Tarkemmat ohjeet kustannusten korvaamisesta lähetetään kurssivahvistuksen mukana. Ethän varaa matkalippuja tai ano palkatonta vapaata ennen kun olet saanut vahvistuksen kurssille pääsystä.

Ilmoittautuminen

SuPer on ottanut Käyttöön uudet sähköiset jäsenpalvelut. Uusien palveluiden SuPer Tilaisuudet -osiossa pääset tarkastelemaan SuPerin tarjoamia koulutuksia sekä ilmoittautumaan niihin.   

Klikkaa Kirjaudu jäsensivuille -painiketta verkkosivujen oikeasta yläkulmasta. Pääset Oma SuPer -palveluun. Valitse vasemmalta SuPer Tilaisuudet ja sinulle avautuu Tulevat tilaisuudet -näkymä.

SuPer-Opo-koulutus syksyllä 2018

SuPer-Opojen peruskurssi
21. - 22.8.2018    Helsinki, viimeinen ilm. päivä 22.7.2018 (ilm. avautuu toukokuun alussa)

SuPer-Opojen peruskurssi on tarkoitettu ammattiosastojen uusille opiskelijavastaaville, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet peruskurssille tai starttikurssille. Kurssilla käsitellään SuPer-Opon tehtävät, jäsenyysasiat, ajankohtaiset asiat sekä tutustutaan Opo-toimintaan liittyviin materiaaleihin ja työvälineisiin.

SuPer-Opojen jatkokurssi
4. - 5.10.2018     Helsinki, viimeinen ilm.päivä 2.9.2018 (ilm. avautuu toukokuun alussa)

SuPer-Opojen jatkokurssi on tarkoitettu ammattiosastojen opiskelijavastaaville, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet jatkokurssille. Ennen jatkokurssille osallistumista suositellaan peruskurssin käymistä. Kurssin aikana syvennytään
jäsenyysasioihin, opiskelijoille tarkoitettujen tuntien pitoon ja esiintymistaitoihin.

SuPer-Opojen kehittämispäivät
27. - 28.11.2018     Vantaa, viimeinen ilm.päivä 21.10.2018 (ilm. avautuu toukokuun alussa)

Kehittämispäiville ovat tervetulleita kaikki aktiivisesti toimivat SuPer-Opot. Päivien aikana kehitetään alueellista opiskelijatoimintaa ja saadaan tietoa ajankohtaisista asioista.


SuPer-Opo-koulutusten kustannukset

SuPer maksaa opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut, majoituksen kaksipäiväisten kurssien osalta kahden hengen huoneessa sekä matkakulut matkustusohjeen mukaan. Koulutukseen osallistumista varten voit hakea palkatonta vapaata saatuasi kurssivahvistuksen.

SuPer maksaa ansionmenetyksen työnantajalta saatua ansionmenetystodistusta vastaan. Ohjelma ja tarkemmat ohjeet kustannusten korvaamisesta lähetetään kurssivahvistuksen mukana ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Ilmoittautuminen

SuPer on ottanut Käyttöön uudet sähköiset jäsenpalvelut. Uusien palveluiden SuPer Tilaisuudet -osiossa pääset tarkastelemaan SuPerin tarjoamia koulutuksia sekä ilmoittautumaan niihin.   

Klikkaa Kirjaudu jäsensivuille -painiketta  verkkosivujen oikeasta yläkulmasta. Pääset Oma SuPer -palveluun. Valitse vasemmalta SuPer Tilaisuudet ja sinulle avautuu Tulevat tilaisuudet -näkymä.

Lisätiedot
Lisätietoja SuPer-Opo-koulutuksesta saat osoitteesta: opiskelijat@superliitto.fi

SuPer-Nuorille suunnattu koulutus syksyllä 2018

Sukella SuPeriin
1. - 2.12.2018    Lappi, viimeinen ilm.päivä 4.11.2018 (ilm. avautuu toukokuun alussa)

Koulutuksessa saadaan perustietoa SuPerin toiminnasta, jäsenyydestä, työelämän koukeroista ja ajankohtaisista aiheista yhteistä hauskanpitoa unohtamatta.

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu 18 - 35-vuotiaille Lapin alueen uusille superilaisille, jotka ovat juuri valmistuneet tai eivät ole aikaisemmin osallistuneet SuPerin koulutuksiin.

Sukella SuPeriin -koulutuksen kustannukset
SuPer maksaa opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut, majoituksen kahden hengen huoneessa sekä matkakulut matkustusohjeen mukaan. Koulutukseen osallistumista varten voi hakea palkatonta vapaata ja liitto maksaa ansionmenetyksen työnantajalta saatua ansionmenetystodistusta vastaan. Ohjelma ja tarkemmat ohjeet kustannusten korvaamisesta lähetetään kurssivahvistuksen mukana ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

SuPerRaksa-päivät
1.- 2.9.2018    paikka avoin, viimeinen ilm.päivä 10.6.18

SuPerRaksa-päivät järjestetään yhteistyössä Rakennusliiton nuorten kanssa. Tapahtumassa käsitellään mm. järjestäytymistä, nuorten kohtaamia haasteita työelämässä rentoa meininkiä unohtamatta. SuPerRaksa -päivät on tarkoitettu SuPerin ja Rakennusliiton 18- 35 vuotiaille varsinaisille jäsenille.

SuPerRaksa-päivien kustannukset
Tapahtuma on osallistujalle maksuton. SuPer maksaa opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut, majoituksen kaksipäiväisten kurssien osalta kahden hengen huoneessa sekä matkakulut matkustusohjeen mukaan.
 


Ilmoittautuminen SuPer-Nuorten tilaisuuksiin

SuPer on ottanut Käyttöön uudet sähköiset jäsenpalvelut. Uusien palveluiden SuPer Tilaisuudet -osiossa pääset tarkastelemaan SuPerin tarjoamia koulutuksia sekä ilmoittautumaan niihin.   
Klikkaa Kirjaudu jäsensivuille -painiketta verkkosivujen oikeasta yläkulmasta. Pääset Oma SuPer -palveluun. Valitse vasemmalta SuPer Tilaisuudet ja sinulle avautuu Tulevat tilaisuudet -näkymä.

Jos kurssi/risteily täyttyy ennen ilmoittautumisajan päättymistä, ilmoittautuminen sulkeutuu. Ohjelma ja tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille noin kuukausi ennen tilaisuutta.

Lisätiedot
Lisätietoja SuPer-Nuorten koulutuksista saat opiskelija-asiamies Tanja Oksaselta, tanja.oksanen@superliitto.fi tai puh. 09 2727 9192.

TJS Opintokeskuksen koulutustarjonta ja taloudellinen tuki
koulutuksen järjestämiseksi

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.

Koulutustarjonta
TJS Opintokeskuksen koulutustarjonta sisältää runsaasti kursseja eri puolilla maata mm. seuraavilta aloilta: yhdistystoiminta, työelämä ja hyvinvointi, viestintä ja tietotekniikka. Kurssit ovat maksullisia. Lisätietoja TJS:n verkkosivuilla http://www.tjs-opintokeskus.fi/koulutukset

Taloudellinen tuki koulutuksen järjestämiseksi
Ammattiosastot voivat hakea oman koulutuksen järjestämisestä aiheutuviin menoihin TJS:n tukea. TJS-tuki on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtion taloudellista tukea. Tukea myönnetään esim. luentoihin, seminaareihin, ohjattuun ryhmätyöskentelyyn, verkkokoulutukseen, jäseninfoihin, yritysvierailuihin ja opintomatkoille. Tuki määräytyy opetustuntien, menojen ja osallistujamäärän mukaan. Lisätietoja TJS:n verkkosivuilla www.tjs-opintokeskus.fi/TJS-tuki