Järjestö-, opo-, nuoriso- ja opiskelijajäsenkoulutus

Muutokset vuoden 2019 koulutusohjelmaan ovat mahdollisia.

Tällä sivulla:

 1. Järjestökoulutus 2019
 2. SuPer-Opo-koulutus 2019
 3. SuPer-Nuorille suunnattu koulutus 2019
 4. SuPerin opiskelijajäsenille suunnattu koulutus 2019
 5. TJS Opintokeskuksen koulutustarjonta ja taloudellinen tuki koulutuksen järjestämiseksi
Järjestökoulutus 2019

SuPer järjestää perus- ja jatkokoulutusta uusille ammattiosastotoimijoille. Koulutukset tarjoavat runsaasti tietoa ja työkaluja toimintaan sekä mahdollisuuden mukavaan yhdessäoloon ja kokemusten vaihtoon. Tervetuloa innolla mukaan!

Ilmoittautuminen

SuPer on ottanut Käyttöön uudet sähköiset jäsenpalvelut. Uusien palveluiden SuPer Tilaisuudet -osiossa pääset tarkastelemaan SuPerin tarjoamia koulutuksia sekä ilmoittautumaan niihin. Klikkaa Kirjaudu jäsensivuille -painiketta verkkosivujen oikeasta yläkulmasta. Pääset Oma SuPer -palveluun. Valitse vasemmalta SuPer Tilaisuudet ja sinulle avautuu Tulevat tilaisuudet -näkymä.

Lisätietoja järjestökoulutuksesta: yleishallinto@superliitto.fi

  Aktiivinen ammattiosasto I

  6. - 7.2.2019     Vantaa, viimeinen ilm.päivä 6.1.2019

  13. - 14.3.2019  Vantaa, viimeinen ilm.päivä 10.2.2019

  4. - 5.9.2019     Vantaa, viimeinen ilm.päivä 4.8.2019

  30.-31.10.2019  Vantaa, viimeinen ilm.päivä 22.9.2019

  Peruskoulutusta uusille ammattiosastotoimijoille. Koulutukseen voivat osallistua ammattiosastojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit, jäsenrekisterinhoitajat, taloudenhoitajat, yhdysjäsenet, hallituksen jäsenet ja opiskelijavastaavat (myös hallituksen varajäsenet, jos kurssille mahtuu).

  Tilaisuudessa käsitellään liiton ja ammattiosaston toimintaa sekä ammattiosaston hallituksen roolia ja tehtäviä, lisäksi perehdytään ammatilliseen ja sopimusedunvalvontaan ammattiosaston näkökulmasta, jäsenasioihin sekä opiskelija- ja nuorisotoimintaan.

  Aktiivinen ammattiosasto II

  10. - 11.4.2019      Helsinki, viimeinen ilm.päivä 3.3.2019

  16. - 17.10.2019    Helsinki, viimeinen ilm.päivä 8.9.2019

  13. - 14.11.2019    Helsinki, viimeinen ilm.päivä 6.10.2019

  Jatkokoulutusta uusille ammattiosastotoimijoille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.

  Päivillä keskitytään ammatillisen edunvalvonnan ja sopimusedunvalvonnan erityiskysymyksiin.  Lisäksi syvennetään ammattiosaston roolia paikallisena toimijana ja jäsenten edunvalvojana.

  Pätevä puheenjohtaja I                                          

  5. - 6.3.2019           Helsinki, viimeinen ilm.päivä 3.2.2019

  Pätevä puheenjohtaja II

  15. - 16.5.2019      Helsinki, osallistujat kutsutaan                                          

  Pätevä puheenjohtaja III

  24. - 25.10.2019    Helsinki, osallistujat kutsutaan

  Pätevä puheenjohtaja -valmennus on tarkoitettu ammattiosastojen puheenjohtajille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.

  Koulutuksessa paneudutaan puheenjohtajan rooliin ja tehtäviin ammattiosastossa. Jaksojen aikana perehdytään muun muassa hallitustyöskentelyyn, hallituksen vastuisiin ja velvollisuuksiin, ammattiosaston johtamiseen ja toiminnan suunnitteluun, kokouskäytäntöihin ja neuvotteluvalmiuksien kehittämiseen. Valmennus suoritetaan jaksojärjestyksessä. I jaksolle osallistuneet kutsutaan II ja III jaksolle.

  Puheenjohtajien neuvottelupäivät                      

  18. - 19.9.2019      Helsinki, viimeinen ilm.päivä 28.7.2019

  Ammattiosastojen puheenjohtajat ja muut kohderyhmään kuuluvat kutsutaan neuvottelupäiville. Neuvottelupäivät ovat palkalliset kuntasektorilla työskenteleville puheenjohtajille. Päivillä käsitellään ammattiosastotoimintaa ja ajankohtaisia aiheita.

  Neuvottelupäiville voivat ilmoittautua seuraavat henkilöt:

  1. Ammattiosastojen puheenjohtajat
  Toivomme, että kaikista ammattiosastoista tulee edustaja päiville. Jos puheenjohtaja ei pääse, miettikää yhdessä hallituksessa, kuka muu voisi edustaa ammattiosastoanne. Puheenjohtajan sijaan neuvottelupäiville voi osallistua esim. ammattiosaston varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja.
  2. SuPerin (liiton) varapuheenjohtaja
  3. SuPerin edustajiston puheenjohtaja
  4. SuPerin edustajiston varapuheenjohtaja
  5. SuPerin liittohallituksen jäsenet
  6. SuNun puheenjohtaja (SuPer-nuoret)
  7. Niistä ammattiosastoista, joissa liiton varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja, edustajiston varapuheenjohtaja tai liittohallituksen jäsen toimii ammattiosaston puheenjohtajana, voi päiville ilmoittautua myös toinen edustaja.

  Osaava sihteeri

  27 -28.2.2019        Helsinki, viimeinen ilm.päivä 27.1.2019

  Kurssi on tarkoitettu ammattiosastojen sihteereille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Kurssin aiheita ovat kokousten käytännön valmistelut ja sihteerinä toimiminen, toimintasuunnitelma ja -kertomus, toiminnantarkastuskertomus, asiakirjamallit ja arkistointi.

  Toimiva jäsenrekisteri

  12.4.2019               Helsinki, viimeinen ilm.päivä 10.3.2019

  10.9.2019               Helsinki, viimeinen ilm.päivä 11.8.2019

  8.10.2019               Helsinki, viimeinen ilm.päivä 1.9.2019

  Kurssille voivat osallistua ammattiosastojen jäsenrekisterinhoitajat, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Kurssin aiheita ovat mm. jäsenrekisterinhoitajan tehtävät ammattiosastossa, jäsenyysasiat, uudet sähköiset jäsenpalvelut sekä tietojen salassapito ja luovutus.

  Yhdysjäsen yhdistää

  10.4.2019               Jyväskylä, viimeinen ilm.päivä 10.3.2019

  7.11.2019               Helsinki, viimeinen ilm.päivä 7.10.2019

  Kurssi on tarkoitettu yksityis- ja kuntasektorin yhdysjäsenille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet yhdysjäsenkoulutukseen sekä uusiksi yhdysjäseniksi haluaville. Kurssilla tutustutaan SuPeriin liittona sekä yhdysjäsenen tehtäviin, joita ovat esimerkiksi tiedotustoiminta liiton, ammattiosaston ja jäsenten välillä, uusien ja vanhojen jäsenten neuvonta ja innostaminen mukaan ammattiosaston toimintaan sekä jäsenhankinta yhdessä ammattiosaston kanssa. 

  Yhdysjäsen yhdistää jatkot

  20.11.2019              Helsinki, viimeinen ilm.päivä 13.10.2019

  Kurssi on tarkoitettu yksityis- ja kuntasektorin yhdysjäsenille, jotka ovat aikaisemmin osallistuneet yhdysjäsenkoulutukseen. Kurssilla syvennetään yhdysjäsenen tehtäviäsekä innostetaan mukaan ammattiosaston toimintaan sekä jäsenhankintaan yhdessä ammattiosaston kanssa. 

  Etevä esiintyjä

  20.- 21.11.2019     Helsinki, viimeinen ilm.päivä 13.10.2019

  Koulutukseen voivat osallistua ensisijaisesti ammattiosastojen puheenjohtajat, pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet. Jos paikkoja jää, myös muilla ammattiosastotoimijoilla on mahdollisuus päästä mukaan. Päivien aikana tutustutaan henkilökohtaisiin viestintävahvuuksiin, opiskellaan yleisön huomioon ottamista, jännityksen hallitsemista, kokonais- ja ryhmäviestintää sekä tehdään harjoituksia.

  Onnistunut kokous

  19.2.2019               Helsinki, viimeinen ilm.päivä 20.1.2019

  Kurssi on suunnattu ammattiosastojen puheenjohtajille ja hal­lituksen jäsenille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Kurssin tavoitteena on tarjota osallistujille kokoustek­niikan perustaitoja.

  Tehoa taloudenhoitoon

  20.3.2019               Kotka, viimeinen ilm.päivä 17.2.2019

  24.9.2019               Helsinki, viimeinen ilm.päivä 18.8.2019

  Tilaisuuteen voivat osallistua ensisijaisesti ammattiosastojen hallitusten jäsenet, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Tehoa taloudenhoitoon -kurssilla tutustutaan ammattiosaston taloudenhoidon perusteisiin ja sitä ohjaaviin lakeihin, sääntöihin ja käytäntöihin. Kurssi perehdyttää myös taloudenhoitoon liittyviin vastuisiin ja opettaa tulkitsemaan ammattiosaston taloudenhoitoon liittyvää informaatiota.

  Vauhtia jäsenviestintään

  17.1.2019               Helsinki, viimeinen ilm.päivä 16.12.2018

  19.11.2019             Helsinki, viimeinen ilm.päivä 20.10.2019

  Viestintäkoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti ammattiosastojen hallitusten jäsenille ja varajäsenille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Koulutuksessa keskitytään ammattiosastojen sisäiseen viestintään. Päivän aikana käydään läpi jäsenviestinnän perusteet ja käsitellään viestintäkysymyksiä ammattiosaston näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan eri tapoihin ja mahdollisuuksiin viestiä jäsenille.

  Kohti aktiivista ammattiosastoa (lisää alueellisia tilaisuuksia julkaistaan myöhemmin)

  Kajaanin seudun ammattiosastoille:

  25.4.2019               Kajaani, viimeinen ilm.päivä 24.3.2019

  Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille ammattiosastotoimijoille, jotka eivät ole osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen (tai Ammattiosastojen toimihenkilökurssille) lainkaan tai kurssin käymisestä on kulunut vähintään viisi vuotta.

  Tilaisuudessa tutustutaan muun muassa ammattiosaston perustehtäviin, sen hallituksen toimintaan ja eri toimijoiden rooleihin ammattiosastossa.

  Aktiivinen ammattiosasto tulevaisuuden toimijana (lisää alueellisia tilaisuuksia julkaistaan myöhemmin)

  Mikkelin seudun ammattiosastoille:

  8.5.2019                  Mikkeli, viimeinen ilm.päivä 7.4.2019

  Koulutukseen voivat osallistua ammattiosastojen puheenjohtajat hallitusten jäsenet, yhdysjäsenet, opiskelijavastaavat ja muut ammattiosastotoimijat. Tavoitteena on verkostoitua ja lisätä yhteistyötä ammattiosastojen kesken, pohtia ammattiosastojen roolia muuttuvassa yhteiskunnassa sekä löytää keinoja uusien toimijoiden hankkimiseksi ja innostamiseksi.

  Menestyvä yrittäjä

  26.1.2019               Helsinki, viimeinen ilm.päivä 6.1.2019

  Oletko SuPerin yrittäjäjäsen tai kiinnostaako yrittäjyys palkkatyön vaihtoehtona? Tule verkostoitumaan ja oppimaan uutta mm. Kanta-palveluista ja markkinoinnista ja myynnistä. SuPer maksaa matkat ja koulutuksen. Mahdollisista majoitusvarauksista ja -kuluista osallistujat vastaavat itse.

  Vaihda vapaalle             

  6.11.2019               Helsinki, viimeinen ilm.päivä 6.10.2019

  Tilaisuuteen voivat osallistua noin vuoden sisällä eläkkeelle jäävät superilaiset. Seminaaripäivän aikana käsitellään tärkeitä eläkkeelle siirtymiseen liittyviä asioita, mm. Suomen eläkejärjestelmä, eläkkeen karttuminen, eläkkeen hakeminen jne. Lisäksi ohjelmassa on hyvään terveyteen ja terveyttä tukeviin valintoihin liittyviä asioita.


  Järjestökoulutuksen kustannukset

  SuPer maksaa opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut, majoituksen kaksipäiväisten kurssien osalta kahden hengen huoneessa sekä matkakulut matkustusohjeen mukaan. Koulutukseen osallistumista varten voi hakea palkatonta vapaata ja liitto maksaa ansionmenetyksen työnantajalta saatua ansionmenetystodistusta vastaan. Vapaapäivänä koulutukseen osallistumisesta ei makseta erillistä korvausta. Tarkemmat ohjeet kustannusten korvaamisesta lähetetään kurssivahvistuksen mukana. Ethän varaa matkalippuja tai ano palkatonta vapaata ennen kun olet saanut vahvistuksen kurssille pääsystä.

  SuPer-Opo-koulutus 2019

  SuPer-Opojen peruskurssi

  22. - 23.1.2019      Helsinki, viimeinen ilm.päivä 16.12.2019

  27. - 28.8.2019      Helsinki, viimeinen ilm. päivä 31.7.2019

  SuPer-Opojen peruskurssi on tarkoitettu ammattiosastojen uusille opiskelijavastaaville, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet peruskurssille tai starttikurssille. Kurssilla käsitellään SuPer-Opon tehtävät, jäsenyysasiat, ajankohtaiset asiat sekä tutustutaan Opo-toimintaan liittyviin materiaaleihin ja työvälineisiin.

  SuPer-Opojen jatkokurssi

  2. - 3.10.2019        Helsinki, viimeinen ilm.päivä 1.9.2019

  Kurssille voivat osallistua ammattiosastojen SuPer-Opot, jotka ovat osallistuneet SuPer-Opojen peruskurssille tai SuPer-Opojen starttikurssille. SuPer-Opojen jatkokurssi on tarkoitettu ammattiosastojen opiskelijavastaaville, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet jatkokurssille. Kurssin aikana syvennytään jäsenyysasioihin, opiskelijoille tarkoitettujen tuntien pitoon ja esiintymistaitoihin.

  SuPer-Opojen kehittämispäivät

  14. - 15.11.2019    Helsinki, viimeinen ilm.päivä 13.10.2019

  Kehittämispäiville ovat tervetulleita kaikki aktiivisesti toimivat SuPer-Opot. Päivien aikana kehitetään alueellista opiskelijatoimintaa ja saadaan tietoa ajankohtaisista asioista.

  Den svenskspråkiga tutor-utbildningen sker den 9.−10.9.2019.


  SuPer-Opo-koulutusten kustannukset

  SuPer maksaa opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut, majoituksen kaksipäiväisten kurssien osalta kahden hengen huoneessa sekä matkakulut matkustusohjeen mukaan. Koulutukseen osallistumista varten voit hakea palkatonta vapaata saatuasi kurssivahvistuksen. SuPer maksaa ansionmenetyksen työnantajalta saatua ansionmenetystodistusta vastaan. Ohjelma ja tarkemmat ohjeet kustannusten korvaamisesta lähetetään kurssivahvistuksen mukana ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

  Lisätiedot
  Lisätietoja SuPer-Opo-koulutuksesta saat osoitteesta: opiskelijat@superliitto.fi

  SuPer-Nuorille suunnattu koulutus 2019

  SuPer-Nuoret laineilla ja valmistuvien varaslähtö -koulutusristeily

  3. - 5.5.2019          Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteily viimeinen ilm.päivä 24.3.2019

  SuPer-suosittu SuPer-Nuoret Laineilla -koulutusristeily tulee taas! Otamme mukaan myös valmistuvat opiskelijat. Lähde mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista SuPer-Nuorten näkökulmasta, unohtamatta hauskanpitoa! Risteily on tarkoitettu SuPerin 18 - 35 -vuotiaille varsinaisille jäsenille, ensisijaisesti niille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneen SuPer-Nuorten koulutuksiin. Ohjelma ja tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille noin kuukausi ennen tilaisuutta.

  Omavastuuhinta SuPer-nuorille on 80 €, joka sisältää opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut ja majoituksen kahden hengen hytissä.

  Lisätiedot
  Lisätietoja SuPer-Nuorten koulutuksista saat opiskelija-asiamies Tanja Oksaselta, tanja.oksanen@superliitto.fi.

  SuPerin opiskelijajäsenille suunnattu koulutus 2019

  SuPer-Nuoret laineilla ja valmistuvien varaslähtö -koulutusristeily

  3. - 5.5.2019          Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteily, viimeinen ilm.päivä 24.3.2019

  Koulutusristeily on tarkoitettu ensisijaisesti kevään 2019 aikana valmistuville opiskelijajäsenille. Koulutuksessa saa tietoa SuPerista ja omista oikeuksista työelämässä hauskanpitoa unohtamatta.

  Omavastuuhinta opiskelijajäsenille on 60 €, joka sisältää opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut ja majoituksen kahden hengen hytissä.

  TJS Opintokeskuksen koulutustarjonta ja taloudellinen tuki
  koulutuksen järjestämiseksi

  TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.

  Koulutustarjonta
  TJS Opintokeskuksen koulutustarjonta sisältää runsaasti kursseja eri puolilla maata mm. seuraavilta aloilta: yhdistystoiminta, työelämä ja hyvinvointi, viestintä ja tietotekniikka. Kurssit ovat maksullisia. Lisätietoja TJS:n verkkosivuilla http://www.tjs-opintokeskus.fi/koulutukset

  Taloudellinen tuki koulutuksen järjestämiseksi
  Ammattiosastot voivat hakea oman koulutuksen järjestämisestä aiheutuviin menoihin TJS:n tukea. TJS-tuki on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtion taloudellista tukea. Tukea myönnetään esim. luentoihin, seminaareihin, ohjattuun ryhmätyöskentelyyn, verkkokoulutukseen, jäseninfoihin, yritysvierailuihin ja opintomatkoille. Tuki määräytyy opetustuntien, menojen ja osallistujamäärän mukaan. Lisätietoja TJS:n verkkosivuilla.