Opiskelijan jäsentietojen muutos

Mikäli olet valmistunut ja tahdot jatkaa varsinaiseksi jäseneksi, tulee täyttää varsinaisen jäsenen liittymislomake.

Voit ilmoittaa yhteystietojen muutoksesta, valmistumisen siirtymisestä ja SuPer-liiton erosta jasenrekisteri@superliitto.fi.