Statistiska uppgifter om löner

Den genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönen utan tillägg för en närvårdare som arbetar inom kommunsektorn är 2 018 euro per månad. Lönen höjs av arbetstidsersättningar för lördags-, söndags-, kvälls- och nattarbete som betalas per timme.

Timersättningen för obekväm arbetstid utgör i genomsnitt 20–25 procent av lönen för en närvårdare som arbetar i skiftarbete. Således är den regelbundna lönen inklusive timersättningar för en närvårdare inom kommunsektorn i genomsnitt cirka 2 551 euro per månad.

Timersättningarna kan utgöra en betydande del av lönen, så stora skillnader kan förekomma i de regelbundna inkomsterna. Till exempel uppkommer mindre arbete som ger rätt till timersättning i dagbetonat arbete än i skiftarbete, vilket syns när de regelbundna lönerna granskas.

Se grundlöner (på finska).