Kollektivavtal för den privata socialservicebranschen

Allmänt bindande kollektivavtal (arbetstagare som arbetar i serviceenheter inom socialbranschen).

G-lönetabell för socialservicebranschen 2019–2021