Kollektivavtal för hälsoservicebranschen

Allmänt bindande (läkar- och hälsostationer, privata sjukhus, hälsospan och rehabiliteringsinrättningar, laboratorie- och röntgenvårdinrättningar samt fysikaliska vårdinrättningar som hör till ovan nämnda företag).

Minimilön/minimigräns för lönesättning
från och med 1.8.2020: Huvudstadsregionen 2146,93 €, övriga Finland 2092,86 €
från och med 1.7.2021: Huvudstadsregionen 2189,87 €, övriga Finland 2134,72 €

 Lönetabell för privata hälsoservicebranschen 2020-2021