Kollektivavtalet för serviceinrättningarnas arbetsgivarförening (SIAFKA)

Serviceinrättningarnas arbetsgivarförenings (SIAFKA) medlemssamfund
Grundlön från och med 1.8.2020  2038,36 €