Förhandlingsrundan 2020

 

SuPer-medlemmarnas kollektivavtal upphör i slutet av mars både vad gäller den privata och den offentliga sektorn. Förhandlingarna och resultaten av de nya avtalen berör alla SuPers medlemmar.


Läs om förhandlingssituationen inom ditt avtalsområde:

AKTA (Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal) »

SOSTES (Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen) »

TPTES (Kollektivavtalet för hälsoservicebranschen) »

AVAINTES (Kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna rf) »

SHVS (Kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse) »

 

Läs även

Meddelande 27.5.2020: SuPer och Tehy: Förhandlingsresultat för kommunsektorn

Meddelande 8.4.2020: SuPer: Det behövs arbetskraft på vårdhemmen även efter coronakrisen

Meddelande 6.4.2020: Tehy och SuPer: Stärk social- och hälsovården genom beslut i ramförhandlingarna

Meddelande 3.4.2020: SuPers Paavola: Inom den privata vård- och omsorgsbranschen utövar man flexibilitet från en kris till en annan, men arbetsgivarna är endast ute efter att försvaga branschen ytterligare

Meddelande 31.3.2020 SuPer och Tehy: Statsmaktens stöd till kommunerna skulle även vara till hjälp vid förhandlingsbordet

Meddelande 13.3.2020 SuPer och Tehy: Kommunsektorns förhandlingar måste påskyndas och vårdbranschen prioriteras

Meddelande 9.3.2020 SuPer, Tehy och ERTO: Förtroendebristen försvårar den privata socialservicebranschens förhandlingar

Meddelande 28.2.2020 Tehy och SuPer: Ett sektoriellt social- och hälsovårdsavtal skulle rädda vårdbranschen


Målen med förhandlingarna

SuPer och Tehy har fyra huvudmål i förhandlingarna: löneförhöjningar, jämställdhetsprogrammet, avlägsnande av konkurrenskraftstimmarna samt social- och hälsovårdsavtalet.


Löneförhöjningar: SuPer och Tehy kräver en löneförhöjning för vårdbranschen som minst motsvarar exportbranschernas förhöjning.
Jämställdhetsprogrammet: Förbunden kräver ett löneprogram vars mål är att höja de kvinnodominerade social- och hälsovårdsbranschernas löner så att skillnaden jämfört med de mansdominerade branscherna blir mindre. För jämställdhetsprogrammet ansöks pengar från staten.
Avlägsnande av konkurrenskraftstimmarna: SuPer och Tehy anser att den oavlönade förlängningen av arbetstiden på grund av konkurrenskraftsavtalet, dvs. de så kallade konkurrenskraftstimmarna, ska försvinna utan kostnader från tjänste- och kollektivavtalen.
Social- och hälsovårdsavtalet: För kommunbranschen strävar man efter ett eget kollektivavtal inom social- och hälsovårdsbranschen som skulle bidra till att man mer effektivt kan främja branschens arbetsvillkor och -förhållanden än i det nuvarande avtalssystemet.