AVAINTES

SuPer, Tehy och ERTO: Förhandlingsresultat nått för AVAINTES, Seure och SHVS

AVAINTES-avtalet i sammandrag

Meddelande 1.7.2020: SuPer, Tehy och ERTO: Förhandlingsresultat nått för AVAINTES, Seure och SHVS


Förbud mot övertid och byte av arbetsskift

Meddelande 17.6.2020: Tehy, SuPer och ERTO: Avtalsshoppingen måste få ett slut – Förbud mot övertid och byte av arbetsskift nu även inom AVAINTA:s äldreomsorg och fem nya sjukvårdsdistrikt

Meddelande 16.6.2020: Tehy, SuPer och ERTO: Förbudet mot övertid och skiftbyte utvidgas till Birkalands och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt

Meddelande 12.6.2020: Tehy, SuPer och ERTO: Förbudet mot övertids- och skiftesbyte utvidgas till Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Meddelande 10.6.2020: Förbud mot övertid och byte av arbetsskift inom Avaintas avtalssektor och Norra Österbottens sjukhusdistrikt


Vi berättar så snart som möjligt om hur förhandlingarna fortsätter.


Förhandlingarna med SEURE Henkilöstöpalvelut Oy

Inget resultat har uppnåtts i förhandlingarna. Fortsättningen på förhandlingarna meddelas senare.


Förhandlingarna med Avainta-arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 15.5.

Förhandlingssituationen uppdateras under nästa vecka.


Förhandlingarna med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 14.5

Förhandlingarna avancerade något. Det görs verkliga försök för att hitta en gemensam vision för avtalets innehåll. Arbetet fortsätter i morgon, fredag den 15 maj.  


Förhandlingarna med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 13.5

Förhandlingarna förlöpte. Vi gick igenom all öppna frågor.


Förhandlingarna med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 11.5

Under förhandlingarna kartlade vi tidtabellen för fortsatta förhandlingar.


Förhandlingarna med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 4.5

Förhandlingarna avancerade inte. Denna vecka vilar AVAINTA-bordet och vi kollar upp hur förhandlingsläget i övrigt utvecklar sig. 


Förhandlingarna med AVAIN Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 29.4.

Under förhandlingarna gick vi igenom läget i fråga om de övriga kollektivavtal som påverkar Avaintes-bordet och kom överens om den fortsatta tidtabellen. Parternas åsikter i de öppna frågorna har under tidigare förhandlingar genomgåtts och i fortsättningen fokuserar förhandlingarna på ett närmande mellan åsikterna och en lösning.


Förhandlingarna med AVAIN Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 28.4

Förhandlingarna fortsatte med resonemang kring instruktionerna för de arbetsgrupper som ska inrättas för nästa avtalsperiod. Dessutom förhandlade vi om kollektivavtalet för bemanningsföretaget Seure Henkilöstöpalvelut Oy:s uthyrda personal. För Seures del behandlades arbetstagarförbundens mål för utveckling av kollektivavtalet.


Förhandlingarna med Avainta-arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 24.4.

Förhandligarna fortsatte i förväntansfull anda. Idag fokuserade förhandligarna på den kommande avtalsperiodens möjliga arbetsgrupper, som strävar efter att utveckla kollektivavtalet. Dessutom diskuterade vi coronakrisens orsakade press angående permitteringar inom AVAINTA rf:s medlemssamfund. Vid SuPer:s medlemmars arbetsplatser har det förekommit några permitteringar, men med branchen i beaktande, bör man huvudsakligen ej gå in på dem.


Förhandlingarna med Avainta-arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 23.4.

Förhandlingarna fortskrider i god anda. Idag diskuterades arbetsgrupperna som ska inrättas för utvecklingen av kollektivavtalet under kommande avtalsperiod. 


Förhandlingarna med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 21.4.

Förhandlingarna fortsatte i god anda. Ämnena var förtroendepersonernas tillgång till information, lönesystemet och arbetstiderna. Förhandlingarna går varje gång lite framåt, men takten är i rådande situation långsam. Kommande förhandlingstider har kartlagts till och med början av maj.


Förhandlingarna med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 17.4.

Förhandlingarna fortsatte med en genomgång av de av SuPer och andra arbetstagarorganisationer preciserade testmålen. Diskussionen var konstruktiv. SuPer kräver att man även för Avainta-branschen beaktar närvårdarnas arbetsinsats under koronakrisen. Det främsta exemplet på uppmärksammande är förbättrade löner och övriga TES-villkor. 


Förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 15.4.

Förhandlingarna fortsatte alltjämt mycket lugnt. Vi gick igenom oavgjorda delområden med tanke på att hitta lösningar. Samtidigt kartlades fortsättningen och kommande förhandlingsdatum.


Förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 14.4.

Förhandlingarna fortsatte i god anda. Man strävade till att hitta lösningar genom att gå igenom alla öppna frågor. 


Förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 8.4.

Förhandlingarna fortsatte på ett lösningsinriktat sätt. Arbetsgivarförbundet lade för första gången fram ett utkast till underteckningsprotokoll som innehöll element som syftar till en förhandlingslösning. SuPer och de andra arbetstagarorganisationerna såg framstegen som positiva, men förslagets innehåll bland annat gällande löneförhöjningar, förändringar till AKTA och kiky-timmarna är fortfarande inte inom ramen för vad som krävs för att kunna komma vidare. Förhandlingarna med målet att nå en överenskommelse fortsatte emellertid i god anda.


Förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 3.4.

Förhandlingarna fortsatte under lugna omständigheter. Diskussioner fördes om förhandlingarnas tidtabell och förhandlingsläget inom andra avtalsområden. Muntliga diskussioner fördes om den preliminära löneramen och andra centrala frågor, såsom kiky-timmarna. I slutet av förhandlingarna finslipades ännu några öppna frågor gällande arbetstider.


Förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 1.4.

Förhandlingarna fortsatte i avvaktande stämning. Vi gick kort igenom semesterbestämmelserna och det allmänna avtalsläget i andra avtalsbranscher. I detta sammanhang förhandlade vi om arbetstagarpartens förslag till ändringar i kollektivavtalet för arbetstagare som bemanningsföretaget Seure Henkilöstöpalvelut Oy hyr ut.

Avtalsperioden gick ut 31.3.2020 men de avtalsenliga bestämmelserna är fortfarande i kraft antingen tills vi gemensamt konstaterar att förhandlingarna om nya avtal har avslutats eller tills någondera avtalsparten skriftligen meddelar sig anse att förhandlingarna har upphört. Avtalen ska följas också på basis av den så kallade efterverkningen.


AVAINTA-förhandlingarna den 31.3. annullerades

AVAINTA-förhandlingarna måste avbrytas för dagen. Förhandlingarna återupptas onsdagen den 1.4.


Förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 30.3.

Under dagens förhandlingar fördes en allmän diskussion om förhandlingsläget och om alternativen för hur vi ska gå vidare. Mer i detalj behandlades kollektivavtalets avsnitt om arbetstid och semester. Vi förhandlade också om personalrepresentanternas verksamhetsförutsättningar. På grund av det allmänna läget avancerar förhandlingarna långsammare än normalt.


Förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 25.3.

Arbetsgivarsidan tog upp det tidsbestämda lagpaketet som de centrala organisationerna enats om för att underlätta det av coronasituationen orsakade permitteringsbehovet. Vi diskuterade tillämpningen av lagpaketet på AVAINTA rf:s arbetsplatser. SuPers ståndpunkt är att vänta på att lagarna träder i kraft. Hos AVAINTA följer man med hur andra förhandlingar framskrider och förbereder material för fortsättningen.


Förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 20.3.

Förhandlingarna handlade om det allmänna läget vid andra förhandlingsbord. Dessutom gick vi igenom arbetstagarpartens och arbetsgivarpartens mål.


Förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 18.3.

Förhandlingarna fortsatte med en genomgång av lönebestämmelserna. Därtill behandlade vi det aktuella förhandlingsläget och frågor med anknytning till coronaviruset.


Förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 16.3.

Förhandlingarna fortsatte idag i god anda. Vi diskuterade SuPers och andra arbetsgivarförbunds gemensamma mål för att förbättra personalrepresentanternas arbetsvillkor. Dessutom diskuterades coronavirussituationen.


Förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna (AVAINTES) fortsatte den 11.3.

Förhandlingarna fortsatte i konstruktiv anda. Vi gick igenom frågor och målsättningar gällande årssemester samt organisationers målsättningar kring annan frånvaro.


Förhandlingarna med Avaintyönantajat (AVAINTES) fortsatte den 10.3.

Förhandlingarna fortsatte i god anda. Den tekniska finslipningen av kollektivavtalets arbetstidskapitel fortsatte. Dessutom behandlades mål med anknytning till arbetstidsavsnittet.


Förhandlingarna med Avaintyönantajat (AVAINTES) fortsatte den 5.3.

Förhandlingarna fortlöpte i god anda. Under förhandlingarna låg fokus på en teknisk granskning av kapitlet om arbetstid.


Förhandlingarna med Avaintyönantajat (AVAINTES) fortsatte den 28.2.

Arbetstagare och arbetsgivare lade sina respektive mål för avtalsförhandlingarna på bordet. Arbetsgivarparten eftersträvar ökad flexibilitet i kollektivavtalet. Arbetstagarpartens viktigaste mål är kopplade till löneförhöjningar, med tyngdpunkten i allmän nivåhöjning, och en jämställdhetspott. Ett annat viktigt mål är att antalet arbetstimmar, som ökade med konkurrenskraftsavtalet (kiky), ska återgå till föregående nivå.


Förhandlingarna med Avaintyönantajat (AVAINTES) fortsatte den 25.2.

Under kollektivavtalsförhandlingarnas tredje möte med Avaintyönantajat AVAINTA ry diskuterade vi om den nya arbetstidslagen.Förhandlingarna med Avaintyönantajat (AVAINTES) fortsatte den 10.2.

Under kollektivavtalsförhandlingarnas andra möte med Avaintyönantajat AVAINTA ry gick vi muntligt igenom parternas mål. Förhandlingarna fördes i konstruktiv anda, även om parterna ännu är långt från varandra i många frågor.


Förhandlingarna om kollektivavtal för nyckelarbetsgivarna AVAINTA rf inleddes den 27 januari

Förhandlingarna om kollektivavtal för AVAINTES inleddes idag måndagen den 27 januari kl. 9. Kollektivavtalet löper ut i slutet av mars.

SuPers viktigaste mål är att kiky-timmarna tas bort från kollektivavtalet, löneförhöjningar och jämställdhetspott. Dessutom söker vi förbättringar bland annat vad gäller bestämmelserna i kollektivavtalet om arbetstid, löner och familjeledighet.


Läs även

Meddelande 30.1.2020: SuPer, Tehy och ERTO: Vårdkrisen är inte slut - Den privata social- och hälsovårdssektorn måste få löneförhöjningar och betydande förbättringar till arbetshälsan