SHVS

SuPer, Tehy och ERTO: Förhandlingsresultat nått för AVAINTES, Seure och SHVS (1.7.2020)

Förhandlingsresultat för kollektivavtal för avtalsbranscherna AVAINTES, Seure och SHVS har nåtts igår kväll. Förbundens styrelser behandlar förhandlingsresultatet under de kommande dagarna.

Meddelande 1.7.2020: SuPer, Tehy och ERTO: Förhandlingsresultat nått för AVAINTES, Seure och SHVS


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsatte den 16.6.

Situationsbilden behandlades i förhandlingarna. Samtidigt konstaterades att ett avtal under rådande omständigheter ännu inte kunde ingås. Uppföljningsschemat överenskommes senare.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS

Inga förhandlingstider har avtalats. Förhandlingskontakten finns fortfarande. Vi förväntar oss att arbetsgivarförbundet kontaktar oss om fortsättningen på förhandlingarna.

Vi berättar så snart som möjligt om hur förhandlingarna fortsätter.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsatte den 15.5.

Förhandlingssituationen uppdateras under nästa vecka.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsatte 14.5.

SHVS förhandlingar väntar på utvecklingen av de övriga AVAINTA Arbetsgivarna rf:s avtal. Förhandlingarna fortsätter den 15.5.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsatte 11.5

Idag gick vi igenom situationsbilden och fortsättningen på förhandlingarna. 


Förhandlingarna den 7.5. annullerades

Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS den 7.5. annullerades.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsatte 4.5

Förhandlingarna avancerade inte i dag. Det allmänna förhandlingsläget fördröjer också SHVS:s förhandlingar.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsatte den 29.4

Arbetsgivarpartens första förslag till lösning gavs till påseende och det förhandlade vi om. Dessutom behandlades tekniska detaljer. Förhandlingarna har framskridit i öppen och god anda. Fortfarande återstår emellertid mycket att göra innan en lösning som tillfredsställer SuPer och Sote rf kan uppnås.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsatte den 28.4

Förhandlingarna fortsatte med en kort palaver om läget och om Sote rf:s mål.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsatte den 23.4.

Förhandlingarna fortskrider fortfarande mycket lugnt. Idag gick vi igenom situationsbilden och fortsättningen på förhandlingarna.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsatte den 17.4.

I förhandlingarna behandlades Sote ry:s (SuPer, TEHY och ERTO) målsättningar och observationer om arbetsgivarsidans tidigare anspråk. Eftersom situationen inom övriga avtalsområden fortfarande är öppen framskrider man tillsvidare lugnt vid SHVS förhandlingsbord. Nästa möte äger rum på torsdag den 23.4.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsätter den 9.4.

Förhandlingarna fortsatte i fridfull atmosfär. Vi gick igenom den lägesbeskrivning som inverkar på förhandlingarna och de fortsatta planerna för att främja förhandlingarna. Denna gång koncentrerade vi oss på tekniska ändringar i kollektivavtalet och några arbetstids- och frånvaroförbättringar.

Förhandlingarna fortsätter 17.4.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsätter den 3.4.

Förhandlingarna fortsatte i god anda. Man behandlade kommande ändringar av kollektivavtalets texter, av vilka de flesta är tekniska korrigeringar och uppdateringar.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsätter den 1.4.

Under förhandlingarna behandlades arbetstidsfrågor och det allmänna avtalsläget i andra avtalsbranscher. 

Avtalsperioden gick ut 31.3.2020 men de avtalsenliga bestämmelserna är fortfarande i kraft antingen tills vi gemensamt konstaterar att förhandlingarna om nya avtal har avslutats eller tills någondera avtalsparten skriftligen meddelar sig anse att förhandlingarna har upphört. Avtalen ska följas också på basis av den så kallade efterverkningen.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsätter den 30.3.

Diskussionen fokuserade på utvidgningen av SVHS och därmed förknippade utmaningar i framtiden. Vi förhandlade också om lönesystemet, arbetstidsfrågor och förtroendepersonernas ställning. På grund av det allmänna läget avancerar förhandlingarna långsammare än normalt.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsätter den 23.3.

Förhandlingarna fortsätter i avvaktande stämning. Vi gick igenom de textfrågor i kollektivavtalet som behöver uppdateras. Därtill talade vi om ändringar som orsakas av att YTHS utvidgas, så som förtroendepersonernas verksamhetsförutsättningar.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsatte den 20.3.

Under förhandlingarna gick vi igenom det allmänna läget och kartlade tidtabellen för fortsatta förhandlingar.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS fortsatte den16.3.

Förhandlingarna omfattade utvidgningen av SHVS och relaterade mål för att uppdatera och förbättra den operativa ramen för personalrepresentanter.


Förhandlingarna om kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS inleds den 9.3.

Under den första sammankomsten var kollektivavtalsmålen för TSN (SuPer, Tehy, ERTO) föremål för genomgång. Därtill kom man överens om fortsatta förhandlingar.