Medlemsbrev om förbudet mot övertidsarbete och skiftbyten från och med den 25 mars

Bästa SuPer-medlem

Förhandlingar förs nu under ledning av riksförlikningsmannen, men förhandlingarna har inte framskridit som förväntat. Vi behöver fortfarande stödåtgärder för att påskynda förhandlingarna.

SuPer och Tehy utlyser förbud mot övertidsarbete och skiftbyten för samtliga arbetsuppgifter inom den kommunala sektorn.

Övertids- och skiftbytesförbudet börjar på fredag den 25.3.2022 kl. 15.00 och upphör på torsdag den 31.3.2022 kl. 23.59.

Åtgärden gäller Tehys och SuPers medlemmar under SOTE-avtalet och AKTA, inklusive chefer i arbetsavtalsförhållande. Under perioden med förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte utförs arbete som normalt enligt i förväg planerade skiftscheman.

Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyten gäller inte dem som arbetar inom den privata sektorn, eftersom till exempel kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen (SOSTES) och kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen (TPTES) fortsätter att gälla och förhandlingar pågår.

Övertid

Under övertids- och skiftbytesförbudet vägrar SuPers medlemmar allt övertidsarbete (se > Vanliga frågor vad gäller inhoppare). Övertidsarbete kräver alltid arbetstagarens samtycke. SuPers medlemmar ger inte sitt samtycke till övertidsarbete. Om det hos arbetsgivaren uppstår en situation där övertidsarbete blir nödvändigt är arbetsgivaren ålagd att lämna in en anmälan om nödarbete till regionförvaltningsverket. SuPers medlemmar vägrar inte nödarbete. Arbetsgivaren ska på begäran skriftligen uppvisa anmälan om nödarbete för arbetstagaren.

Förlängning av skift

Arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra skiftschemat efter att arbetstagaren har anlänt till skiftet eller skiftet har påbörjats. Således kan en ändring av skiftschemat inte göras om det gäller en förlängning eller förkortning av skiftet efter att arbetstagaren har anlänt eller påbörjat skiftet. SuPers medlemmar vägrar att förlänga sina skift under förbudet mot övertidsarbete och skiftbyten. Med undantag av nödarbete.

Skiftbyte

SuPers medlemmar avtalar inte om skiftbyten. Om arbetsgivaren ensidigt ålägger dig att byta skift fyller du i blanketten Arbetsgivares föreskrift. Blanketten är inte på något sätt avsedd för att avtala om skiftbyte, utan endast för skriftlig kontroll av arbetsgivarens order. SuPers medlemmar avtalar inte om skiftbyten. Anledningen till skiftbytet bör registreras så detaljerat som möjligt på blanketten (ett ord är inte tillräckligt, t.ex. corona). Arbetsgivaren ska i princip i första hand lämna in en anmälan om nödarbete, varefter arbetsgivaren kan ge order om skiftbyte.

SuPers huvudmål utgörs av löneökningar och löneprogrammet

SuPer har tillsammans med Tehy presenterat ett femårigt räddningsprogram för social- och hälsovårdsbranschen, som skulle höja grundlönenivån med 3,6 procent per år utöver de normala avtalshöjningarna. Räddningsprogrammet skulle kosta ungefär 300 miljoner per år, varav en del skulle återbetalas i skatteintäkter.

För att uppnå dessa mål är det viktigt att varje SuPer-medlem deltar i stödåtgärderna under förhandlingarna. Arbetsgivaren kan lokalt ha kommit överens om betydande ersättningar, till exempel för skiftbyten. Vi strävar efter permanenta höjningar av grundlönen, så gå inte med på övertids- och skiftbyten under förbudet, även om bättre ersättning utlovas än vad som överenskommits i kollektivavtalet.

Tack till alla som deltog i det första förbudet mot övertidsarbete och skiftbyten. Det har haft stor betydelse.


För information och hjälp från SuPer under övertids- och skiftbytesförbudet:

Din förtroendeman och yrkesavdelning stöder dig.

Följ din e-post och kontrollera att ditt telefonnummer i medlemsuppgifterna är korrekt! Följ alla SuPers kanaler, speciellt din egen yrkesavdelnings webbplats och kommunikation.

Tillsammans kan vi verka för bättre löner, bättre arbetsvillkor och branschens framtid. Det här är allas vår sak.

Silja Paavola,
SuPers ordförande