Medlemsbrev: SuPer accepterade riksförlikningsmedlarens förlikningsförslag

SuPer och Tehy har i dag godkänt riksförlikningsmedlarens förlikningsförslag. Det är bra, att en lösning på arbetskonflikten har hittats. För att säkra tillgången på personal krävs definitivt, att branschens löner och arbetsvillkor förbättras, vilket alla parter åtar sig.

SuPer som fackförening och jag som ordförande, vill tacka alla SuPer-medlemmar för att de deltagit i de exceptionellt stora aktiviteterna.  Vi inledde flera stridsåtgärder under året för att påskynda de långvariga förhandlingarna. Alla dessa åtgärder var noga övervägda och var nödvändiga för att åstadkomma en verklig löneförbättring inom branchen. Utan stridsåtgärder skulle vi inte ha fått ett sådant förlikningsförslag av riksförlikningsmedlaren. Införandet av lagar om tvångsarbete inverkade verkligen på våra möjligheter att vidta stridsåtgärder.

Problemet är det separata avtal som KT, JAU och JUKO undertecknade i våras och som överallt begränsade möjligheterna att förhandla om lönehöjningar inom småbarnspedagogiken och andra frågor: "Om lösningen för Sote rf:s löneökningar och andra kostnadseffektiva lösningar är större, än vad som avtalats i detta avtal, kommer parterna att förhandla om utvidgning av liknande lösningar för de löntagare som omfattas av det separata avtalet."

SuPer gjorde sitt bästa och lade fram olika alternativ ända till sista minuten om hur man skulle kunna inkludera småbarnspedagogiken i förlikningförslaget. Men klausulen i separationsavtalet var så stark, att inte ens riksförlikningsmedlaren kunde hitta en lösning. Sålunda berör den förlikningsförslaget tyvärr endast social- och hälsosektorn.

Enligt riksförlikningsmedlarens förlikningsförslag kommer medellönen per uppgift inom hälso- och sjukvårdssektorn att öka i genomsnitt med minst 17,3 % under fem år, med främre betoning så, att höjningen blir 15,3 % de första tre åren . Lösningen består av socialvårdsavtalets eget treåriga löneprogram, det tidigare förhandlade kommunala löneprogrammet och de s.k. normala avtalsförhöjningarna. Dessutom innehåller lösningen en separat engångsbonus på 600 euro för några av dem som deltagit i behandlingen av coronapatienter och flera förbättringar av arbetsvillkoren.

Lösningen för hälso- och sjukvården och socialvården omfattar flera förbättringar för att främja välbefinnande och återhämtning i arbetet, t.ex. en hel ledig dag för alla, rätt till årlig semester även på söckenhelger och praxis med sk. snabba måltider i den allmänna arbetstiden, liksom läkare. Dessutom har man för första gången enats om en sektorsarbetsgrupp för att utveckla välbefinnande i arbetet, förbättra arbetsvillkoren och ledningen, inom hälso- och sjukvårdsektorn.

Lösningen tar också bort möjligheten för arbetsgivare att införa rekryteringsförbud, vilket under senaste tid har hindrat enskilda sjukvårdares löneutveckling och rörelsefrihet mellan olika anställningsförhållanden.

För att förbättra tillgången på personal har man kommit överens om lokala ersättararrangemang under vårens förhandlingar. Det separata avtalet om tillämpning av arbets-och kollektivavtal inom kommunsektorn har följts från och med 1.5. 2022. Enligt det separata avtalet är de primära målen vid tilldelning av lokala organisationsposter bland annat att säkra tillgången på personal och korrigera lokala lönefrågor.

Med godkännandet av förlikningsförslaget kommer alla stridsåtgärder från SuPer och Tehy inom kommunsektorn att upphöra omedelbart.   

SuPer arrangerar onsdagen den 5.10. kl 17.00 en webinar där förlikningsförslaget kommer att gås igenom närmare. Var i kontakt med din förtroendeman angående frågor som rör förlikningsförslaget.

Tack till dig

Med vänliga hälsningar Silja

Läs pressmeddelandet från SuPer och Tehy