SOSTES: förbud mot övertid och skiftbyte

SOSTES

Övertids- och skiftbytesförbud i privata socialservicebranschen började 2.5.2023 kl. 13.00 

SuPer, Erto och Tehy utlyser förbud mot övertid och skiftbyte på arbetsplatser som omfattas av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen (SOSTES). Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift började den 2.5.2023 kl. 13.00 och avslutas den 14.6.2023 kl. 15.00.

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller för samtliga arbetsplatser och arbetsuppgifter inom ramen för SOSTES.

Vad betyder förbud mot övertidsarbete och skiftbyte?

Så länge övertids- och skiftbytesförbudet är i kraft nekar Ertos, SuPers och Tehys medlemmar till att utföra övertidsarbete och till att byta arbetspass. Under förbudstiden överenskommer arbetstagare inte med arbetsgivare om övertid eller om att byta arbetspass. 

Varför utlystes övertids- och skiftbytesförbud?

Kollektivavtalsförhandlingarna har inte avancerat. Arbetsgivaren förbinder sig inte till skrivningen om att löneskillnaden i relation till den offentliga sektorn ska elimineras, varför SuPer har deklarerat arbetsstrid i privata socialservicebranschen. Den av SuPer deklarerade arbetsstriden syftar till att sätta fart på kollektivavtalsförhandlingarna.

När är övertids- och skiftbytesförbudet i kraft?

SuPer, Erto och Tehy utlyser förbud mot övertidsarbete och skiftbyte på arbetsplatser som omfattas av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen (SOSTES). Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift började den 2.5.2023 kl. 13.00 och avslutas den 14.6.2023 kl. 15.00. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller för samtliga arbetsplatser och arbetsuppgifter inom ramen för SOSTES.

Mer information:

Har du ytterligare frågor relaterade till förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte? Här hittar du svar (på finska) på det mesta. Du kan också vända dig till vår svenskspråkiga telefontjänst som på torsdagar kl. 9–12 betjänar på telefonnummer 09 2727 9165.