SOSTES: löneförhandlingarna 2023

Den privata socialservicebranschens (SOSTES) löneförhöjningar för 2023 förhandlas som bäst

21.3.2023 Förhandlingarna om löneökningar fortsatte i god anda. Beträffande löneökningsivån ligger SuPer/Sote ry och arbetsgivarfacket fortfarande mycket långt ifrån varandra. Förhandlingarna fortsätter på tisdagen den 28.3.

14.3.2023 Förhandlingarna om löneförhöjningarna fortsatte. Arbetstagarsidan presenterade sina lönehöjningsförslag och motiveringar. Att överbrygga löneskillnaderna jämfört med den offentliga sektorn är oerhört viktigt med tanke på tillgång på arbetskraft. Parterna befinner sig fortfarande långt ifrån varandra. Lönelösningen ska vara nådd i slutet av mars. Om detta inte uppnås kan kollektivavtalet sägas upp till slutet av april. Följande förhandlingar förs den 21.3.

8.3.2023 Förhandlingarna om att hitta en lönelösning för den privata socialservicebranschen fortsatte. Förhandlingarna förs i god anda, men parterna befinner sig fortfarande väldigt långt ifrån varandra. Förhandlingarna fortsätter den 14.3.

27.2.2023 Löneförhandlingarna fortsatte med diskussion om olika lönehöjningsmodeller. Inga betydande framsteg har ännu gjorts. Förhandlingar förs nästa gång den 8.3.

15.2.2023 Sostes löneförhandlingar fortsatte. Arbetstagar- och arbetsgivarsidan försökte hitta en gemensam syn på löneförhöjningarnas storlek och inriktning. Livlig diskussion fördes även om tillgänglighetsproblemet. Förhandlingarna är fortfarande i ett tidigt skede, så det finns fortfarande tid att nå samförstånd. Förhandlingarna fortsätter den 27.2. Deadline för löneförhandlingarna är i slutet av mars.

31.1.2023 Förhandlingarna inleddes den 31 januari i en trevande stämning. Avsikten är att nå ett avtal om de kommande löneförhöjningarna senast i slutet av mars månad. Om vi inte till dess har kommit överens om löneförhöjningarna kan kollektivavtalet sägas upp senast 30.4.2023. Förhandlingarna fortsätter 15.2.


Under sommaren 2022 kom vi överens om ett tvåårigt kollektivavtal för den privata socialservicebranschen (SOSTES), men storleken på löneförhöjningarna för år 2023 förblev en öppen fråga. Arbetstagarorganisationerna ville först se hur den offentliga sektorns social- och hälsovårdsavtal utvecklas. Avtalet innehåller sedan tidigare en klausul om att löneskillnaden mellan den privata och den offentliga sidan skall överbryggas. Vid SOSTES förhandlingsbord följer vi också med teknikbranschens kollektivavtalsförhandlingar, eftersom deras resultat kommer att påverka kommunernas kommande löneförhöjningar.