SOSTES: strejkinstruktioner

Vad är en strejk?

En strejk är en konfliktåtgärd. Det är frågan om att temporärt avbryta arbetet. Under strejken utför SuPers medlemmar inte sådant arbete som omfattas av strejken.


Vilka strejker har utlysts?

SuPer deltar i två strejker, om vilka strejkvarsel har getts 4.5.2023 klockan 13.00.

  • Sote rf (SuPer, Erto, Tehy) har utlyst strejk för särskilda arbetsplatser inom den privata socialservicebranschens heldygnsomsorg/tidigare effektiverat serviceboende. Se en detaljerad lista över objekten under rubriken Vilka objekt och vilka arbeten omfattas av strejken.
  • SuPer har dessutom utlyst strejk för särskilda arbetsgivare inom den privata socialservicebranschen och deras samtliga arbetsplatser inom småbarnspedagogiken. Se en detaljerad lista över objekten under rubriken Vilka objekt och vilka arbeten omfattas av strejken. 

SuPer har (16.5.) gett nya strejkvarsel för den privata socialservicebranschen – strejkvarslet omfattar nedan nämnda företag för småbarnspedagogik och barnskyddsenheter. Läs mera


Varför har beslut om strejk fattats?

Kollektivavtalsförhandlingarna har inte fortskridit på det sätt som SuPer/Sote rf önskade och förhandlingarna har avslutats. Arbetsgivarparten är inte färdig att hålla fast vid tidigare överenskomna kollektivavtalsanteckningar om att förminska löneskillnaden jämfört med den offentliga sektorn.

SuPer kräver samma lön för samma arbete. Det arbete som utförs inom den privata socialservicebranschen är lika värdefullt som motsvarande arbete inom den offentliga sektorn. Det finns ingen grund för löneskillnaderna! Avsikten med den strejk som SuPer har utlyst är att få fart på kollektivavtalsförhandlingarna.


När pågår strejkerna?

Den strejk som Sote rf. (SuPer, Erto, Tehy) har utlyst omfattar de nedanstående arbetsplatser inom serviceboende med heldygnsomsorg som följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Strejken pågår mellan 23.5.2023 kl. 00:01 och 27.5.2023 kl. 23:59.

Den strejk som SuPer har utlyst omfattar de nedanstående arbetsgivares samtliga arbetsplatser inom småbarnspedagogik som följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Strejken omfattar de arbetsturer som inleds mellan 23.5.2023 kl. 00:01 och 24.5.2023 kl. 23:59.

Strejkvarsel för småbarnspedagogiken: Strejken gäller arbetspass som börjar mellan onsdagen 31.5.2023 kl. 00:01 och fredagen 2.6.2023 kl. 23:59. Strejken pågår till utgången av det avslutande arbetspasset. Strejken omfattar alla arbetsuppgifter och funktioner för nedan nämnda koncerners/företags/företagsgruppers/samfunds arbetstagare i landskapen Nyland och Egentliga Finland som berörs av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Strejken omfattar alla SuPermedlemmar i arbetsavtalsförhållande för vilka den privata socialservicebranschens kollektivavtal tillämpas i anställningsförhållandet. Läs mera

Strejkvarsel för barnskyddet: Strejken gäller arbetspass som börjar mellan onsdagen 31.5.2023 kl. 00:01 och lördagen 2.6.2023 kl. 23:59. Strejken pågår till utgången av det avslutande arbetspasset. Strejken gäller allt det arbete vid följande barnskyddsenheter som omfattas av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Strejkvarslet omfattar vid nämnda enheter alla SuPermedlemmar i arbetsavtalsförhållande för vilka den privata socialservicebranschens kollektivavtal tillämpas i anställningsförhållandet. Läs mera


Vilka objekt och vilka arbeten omfattas av strejken?

Den strejk som Sote rf har utlyst för serviceboende med heldygnsomsorg gäller enbart arbete som inom ramen för kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen utförs på nedanstående arbetsplatser.

Den strejk som SuPer har utlyst för småbarnspedagogiken gäller allt sådant arbete som inom ramen för kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen utförs på följande företags samtliga verksamhetsställen för småbarnspedagogik.

Obs! Om din arbetsplats inte är med på listan betyder det att din arbetsplats inte omfattas av strejken.

Välj först om du vill kontrollera serviceboende med heldygnsomsorg eller småbarnspedagogik och tryck sedan på plustecknet för att få upp ifrågavarande strejkpunkter. Du kan stänga helheten genom att  trycka på minustecknet. 

  


Min arbetsplats finns inte omnämnd på listan, vad betyder det?

Om din arbetsplats inte finns omnämnd på den här listan betyder det att strejken inte riktas mot det arbete som utförs på din arbetsplats och därmed påverkar strejken inte ditt jobb. Du ska alltså fortsätta arbeta som vanligt. 

Tilläggsinformation:

  • Om du har fler frågor gällande strejken inom den privata socialservicebranschen hittar du svar på de vanligaste frågorna (på finska) på sidan Usein kysytyt kysymykset.
  • Du kan också kontakta SuPers intressebevakning eller förtroendemannen på din arbetsplats.