Grunda familj

Om du är gravid, planerar familjeökning eller är familjeledig är det bra att du är medveten om att

 • du vid jobbsökningen inte är skyldig att berätta om din graviditet, att du är förälder eller planerar att grunda familj och detta får inte heller frågas av dig.
 • du måste berätta för arbetsgivaren om din graviditet när du har blivit vald till uppgiften om arbetet medför fara för dig eller fostret. I dessa situationer ska arbetsgivaren utreda och genomföra nödvändiga arbetarskyddsmässiga åtgärder. Eftersom graviditeten inte är ett permanent tillstånd utgör det inte ett skäl att inte välja arbetstagaren till arbetsuppgifter som kan medföra fara för arbetstagaren eller fostret.
 • anställningsbeslutet får inte påverkas av
  • arbetstagarens graviditet
  • att arbetstagaren har barn
  • att arbetstagaren är familjeledig eller ska ta ut familjeledighet
 • arbetsgivaren ska informeras om graviditeten senast två månader före den tidpunkt då moderskapsledigheten avses inledas.
 • ditt anställningsavtal får inte avslutas på grund av graviditet. En uppsägning under prövotid som görs på grund av graviditet utgör även diskriminering.
 • anställningsförhållandet får inte begränsas så att det endast pågår till början av moderskaps- eller familjeledighet och graviditeten eller föräldraskapet får inte heller i övrigt påverka anställningsförhållandets längd.
 • din graviditet får inte utgöra ett hinder för att ditt anställningsavtal fortsätts eller att anställningen omvandlas till ordinarie om du är anställd på viss tid.
 • du får inte diskrimineras på grund av graviditet eller familjeledighet vid fördelning av uppgifter, lönesättning, karriärutveckling eller val till utbildning.
 • ifall förändringar genomförs på din arbetsplats medan du är familjeledig, ska du beaktas på samma sätt som andra arbetstagare.
 • du kan sägas upp under familjeledigheten av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl endast om arbetsgivarens verksamhet läggs ned helt.
 • du har rätt att i första hand fortsätta med dina tidigare arbetsuppgifter på samma anställningsvillkor när du återvänder till arbetet från familjeledigheten.