Visstidsanställningar och jämställdhet

Mycket av arbetet inom social- och hälsovårdsområdet i Finland utförs i anställningsförhållande på viss tid, eftersom behovet av vikarierande arbetskraft är stort på grund av det stora antalet familjeledigheter.  Användningen av visstidsanställningar har i viss mån blivit en ”landssed”. Anställningsförhållanden på viss tid är ett problem särskilt för unga kvinnor. De ger upphov till en jämställdhetsfråga eftersom avsaknaden av ordinarie arbetsplatser försvårar sammanjämkningen av arbete och familjeliv och skapar en ekonomisk osäkerhet. Detta gör även att familjer grundas senare.

SuPer ingriper kraftfullt i ogrundade visstidsanställningar och kräver att arbetsgivare behandlar visstidsanställda personer lika som ordinarie anställda. Förtroendemännen i SuPer förhandlar regelbundet med arbetsgivarna om att omvandla tjänster till ordinarie för medlemmar som varit visstidsanställda under en lång tid. SuPer undersöker varje år grunderna för flera visstidsanställningar och gör vid behov kedjor av visstidsanställningar stridiga vid domstol.