Pensionsräknare

En pensionsräknare för pension som intjänats i anställning hos kommunerna och staten finns på pensionsanstalten Kevas webbplats på adressen www.keva.fi under ”Dina pensionsuppgifter”.

På motsvarande sätt kan du kontrollera storleken på den pension som du intjänat i anställning inom den privata sektorn med hjälp av Pensionsskyddscentralens pensionsräknare. Du hittar en länk till räknaren på adressen www.arbetspension.fi under ”räknare”.