Arbeta utomlands

Arbetserfarenhet från utlandet är ett värdefullt kapital.

SuPer

  • ger telefonrådgivning
  • följer upp arbetsförmedlingsverksamheten
  • producerar material om arbete utomlands och hjälper dem som återvänder hem och invandrare som arbetar inom vårdbranschen i Finland.

Även om arbetskraften får röra sig fritt i Europeiska unionen, finns det begränsningar för rätten att vara verksam inom reglerade yrken inom hälsovården. Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer reglerar också supermedlemmars rörlighet.

Erkännande av examina och registrering i registret för yrkespersoner inom hälsovården (i Finland registret Terhikki, som administreras av Valvira) säkrar för sin del att yrkespersonen får ett arbete som motsvarar utbildningen. Till exempel i England kan närvårdare och primärskötare få benämningen Registered Nurse inom hälsovården. Med ett nordiskt avtal erkänns bl.a. närvårdarnas och primärskötarnas examina automatiskt i Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland.

Mer information:
amedu@superliitto.fi 

Valvira.fi: Yrkesrättigheter