Etik inom social- och hälsovården

Vårdare som är medlemmar i SuPer har flera yrkeskompetenser. Gemensamt för alla är att vikten av social kompetens och interaktionsfärdigheter samt förmågan att vara i samspel med olika människor framhävs i arbetet. Arbetet förutsätter:

  • engagemang för samarbete,
  • samhällets lagar och bestämmelser och
  • yrkesrelaterade värden och principer.

Yrkesetik

Yrkeskårens verksamhet baserar sig på yrkesmässiga värderingar. Sådana är bland annat respekt för människovärde och rättvisa. Yrkesetiken beskriver principerna för yrkets samhälleliga uppgift och dess etiska principer. Yrkesetiken skyddar både vårdaren och klienten.

I arbetsuppgifter inom social- och hälsovården möter man frågor om rätt och rätt och fel, gott och ont. När man söker efter svar är det viktigt att identifiera de värden, principer och mål som styr verksamheten. Det finns inga färdiga lösningar på alla etiska problem i arbetslivet och klient- eller patientrelationer. Etik erbjuder verktyg för etiska funderingar och beslut.

Syftet med gemensamma etiska regler inom social- och hälsovården samt närvårdarnas egna etiska regler är att hitta allmänt godkända principer och rätta tillvägagångssätt i förhållande till klienten.

SuPers etiska arbetsgrupp har samlat ihop egna etiska riktlinjer för närvårdare (länk) som lämpar sig för alla yrken inom SuPer.

Läs mer:

Etene