Förbundsmötet 2020

SuPers förbundsmöte ordnades 15–16 september i Helsingfors Mässcentrum.

Vid förbundsmötet får superfolkets egna representanter bland annat välja ny ledning för förbundet, besluta om riktlinjerna för verksamheten under de närmaste åren och diskutera fackavdelningarnas motioner.

Förbundsmötet utövar den högsta makten inom förbundet.

Mötet kommer att hållas som ett så kallat hybridmöte, där några av deltagarna deltar i mötet i Helsingfors Mässcentrum och en del deltar elektroniskt på annat håll. Mötesdeltagarna har själva haft möjlighet att välja hur de vill delta. Läs mera

SuPer håller förbundsmöte under exceptionella förhållanden.


Silja Paavola fortsätter som ordförande för SuPer

Silja Paavola

Silja Paavola har i dag den 15 september valts till ordförande för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer.

Paavola, som är hemmahörande i Helsingfors, valdes genom en omröstning vid SuPers förbundsmöte. Den andra kandidaten var närvårdaren Anne Heiskanen från Idensalmi. Paavola har innehaft posten som ordförande för SuPer sedan 2012.

Anne Heiskanen valdes som vice ordförande för SuPer

Anne Heiskanen

Närvårdaren Anne Heiskanen från Idensalmi valdes i den 15 september till vice ordförande för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer.

Heiskanen valdes genom en omröstning vid SuPers förbundsmöte. Den andra kandidaten var förbundets nuvarande vice ordförande Jaana Dalén.

Heiskanen är medlem i SuPers representantskap och huvudförtroendevald i Idensalmi.

Meddelanden: SuPer valde presidium


Lär känna ordförande och vice ordförande

Bilder: Marjo Koivumäki Studio Apris Oy