Kommunsektorns förtroendemannaval 2018

Kommunsektorns fackavdelningar ordnar förtroendemannavalen i oktober-december 2018. Förtroendemännen är förbundets och fackavdelningens viktigaste hörnstenar. Är du intressebevakningens viktigaste länk?

Är du ordinarie medlem i SuPer, vill lära dig nytt och är intresserad av att sköta gemensamma ärenden? Finner du glädje i att hjälpa och tror du på styrkan i samarbete? Förbered dig att kandidera i höstens val! Under våren publicerar vi anvisningar för kandidatnomineringen här och på hösten går vi mot val!

Det lönar sig för fackavdelningen att utnyttja valaffischerna och -broschyrerna i alla vårens och höstens evenemang och på arbetsplatserna. Reklam kan beställas från Palveluvarasto där de hittas under ”Ruotsinkieliset materiaalit”. Fackavdelningens ordförande har inloggningsuppgifterna till Palveluvarasto.

Anvisningar för förtroendemannavalet: Fackavdelningens ordförande kan beställa flera tryckta exemplar av anvisningarna från Palveluvarasto där de hittas under ”Ruotsinkieliset materiaalit”. Bekanta dig med valanvisningarna här (PDF) »


Dokument och blanketter

Dokument och blanketter som behövs i förtroendemannavalet inom kommunsektorn. Dokumenten och blanketterna kan redigeras enligt fackavdelningens egna behov.

Begäran om att förhandla, mall >>

Valmeddelande, mall >>

Nomineringshandling, mall >>

Röstsedel huvudförtroendemannaval, mall >>

Röstsedel förtroendemannaval, mall >>

Valkommitténs protokoll, mall >>

Lott för att avgöra valet, (central)valnämnd >>

Protokoll för fackavdelningens valmöte, mall >>

Centralvalnämndens protokoll, mall >>

Fullmakt >>

Anmälan till arbetsgivare om valda förtroendemän >>

Anmälan om förtroendeuppdrag inom kommunsektorn >>


Under våren och hösten publicerar vi här allt material om förberedelserna inför valet och om arrangemangen av själva valet.

Vid tilläggsfrågor: yleishallinto@superliitto.fi

 

Förbundets valkvällar

Under hösten ordnar förbundet valkvällar på större orter. Valkvällarna är på finska men vid behov kan vi ordna valkvällar även på svenska. Kontakta i  så fall yleishallinto@superliitto.fi. Anmälningen till valkvällarna sker via de egna medlemssidorna på www.superliitto.fi/pa-svenska -> medlemssidorna -> kurser

Valvällarna kl. 17.00-20.30, kvällarna börjar med en bit mat.

17.9. Helsingfors, Original Sokos Hotel Presidentti

18.9. Tammerfors, Original Sokos Hotel Ilves

19.9. Kuopio, Original Sokos Hotel Puijonsarvi

20.9. Åbo, Original Sokos Hotel Hamburger Börs

1.10. Lappeenranta, Original Sokos Hotel Lappee

3.10. Rovaniemi, Scandic Rovaniemi

4.10. Uleåborg, Original Sokos Hotel Arina

4.10. Vasa, Scandic Vaasa

9.10. Kajana, Original Sokos Hotel Valjus

10.10. Joensuu, Original Sokos Hotel Kimmel

16.10. Seinäjoki, Scandic Seinäjoki

23.10. Jyväskylä, Original Sokos Hotel Alexandra