SuPer-Ungas verksamhet

Unga krafter & SuPer-vård

Om du är en ordinarie medlem under 35 år, kom med i SuPer-Ungas verksamhet!

I SuPer-Ungas lokala och nationella evenemang ordnas aktiviteter, information, erfarenhetsutbyte och mycket annat kul. Verksamheten ordnas av SuNu-arbetsgruppen.

Vad gör SuNu?

SuNu är den nationella arbetsgruppen för Super-Unga. Arbetsgruppens syfte är att uppmuntra unga medlemmar att medverka i SuPer-verksamheten, öka kunskapen om arbetslivet samt att upprätthålla supermedlemmarnas vi-anda. Dessutom strävar SuNu efter att föregå med gott exempel för att stärka de unga kollegornas yrkesidentitet.

SuNu bildades 2005 och består av supermedlemmar under 35 år från hela Finland. Mandatperioden är alltid två år, varefter 35 år fyllda medlemmar pensioneras. Vi sammanträder regelbundet, cirka 5-6 gånger per år.

Under de närmaste åren kommer en stor del av supermedlemmarna att pensioneras. Många av dem är nu verksamma på fackavdelningar. Det vore viktigt att få med även unga för att kunna överföra den tysta kunskapen från erfarna kollegor till nya aktiva medlemmar. De yngsta studerandena som avlägger närvårdarexamen är 18 år. När de går över till arbetslivet har de för lite kunskaper om spelreglerna i arbetslivet, såsom arbetsavtal, löner, intjäningen av semestrar samt personaldimensionering och om hur man använder yrkeskunskapen på arbetsplatserna. Vi tycker att det är viktigt att dela med oss av denna information till unga.