SuPers svenska studiedagar 2021

SuPer-Proffs 2021

Välkommen till 2021 -års webinar. Temat för studiedagen är demensvård.

Program

Torsdag 11.2. kl 8.15–16.30

8.15–8.30 Öppnande av studiedagar
8.30–9.10 Palliativ vård vid demens, Johan Sundelöf och Petra Tegman
9.10–9.20 Paus
9.20–10.00 Palliativ vård vid demens forts, Johan Sundelöf och Petra Tegman
10.00–10.10 Paus
10.10–10.50 Hjärta, hjärna, händer – för bästa möjliga livskvalite vid demenssjukdom,
Vårdfilosofi och arbetsättet på Silviahemmet, Petra Tegman
10.50–11.00 Paus
11.00–11.40 Hjärta, hjärna, händer – för bästa möjliga livskvalitet vid demenssjukdom forts, Petra Tegman
11.40–12.20 Hjärta, hjärna, händer – för bästa möjliga livskvalitet vid demenssjukdom, Petra Tegman

12.20–13.20 Lunch

13.20–14.10 Smärta vid demens -bakgrund och praktiska råd, Peter Strang
14.10–14.50 Existentiell kris hos patienter och anhöriga vid demens, Peter Strang
14.50–15.20 Kaffepaus
15.20–16.00 Palliativ vård av äldre vid Covid-19 – svenska erfarenheter, Peter Strang och Petra Tegman
16.00–16.15 La Carita -stiftelsens prisutdelning
16.15–16.30 Avslutning

Programändringar är möjliga.


Anmälning

För SuPers medlemmar

Anmälningen görs från och med den 4.11.2020 i Oma SuPer > SuPer Tilaisuudet. Man loggar in på tjänsterna via knappen Medlemssidorna/Oma SuPer på förbundets webbplats.

Om du inte har besökt Oma SuPer -tjänsten tidigare, bör du först skapa inloggningsuppgifter åt dig själv.
Se inloggningsanvisningar

För icke medlemmar

Här finns en separat anmälningsblankett med hjälp av vilken anmälningen kan göras.

Den sista anmälningsdagen är den 24.1.2021. Anmälningen är bindande. Anmälningar via telefon mottas ej.

Deltagaravgiften är 100 euro.

Tilläggsinformation: mervi.lehtinen@superliitto.fi