SuPers svenska studiedagar 2023

SuPer-proffs 2023

Kom med på studiedagarna 15.–16.2.2023 på Scandic Waskia, Vasa!

Där kan du bekanta dig med andra vårdare och skapa nätverk!

Program

Äldre diabetiker som närvårdarens kund

Onsdag 15.2.

8.00–9.00 Anmälan och morgonkaffe
9.00–10.00 Diabetes hos äldre/Diabetes och åldrandet, spec. läkare Kaj Lahti
10.00–11.00 Stöd för egenvård i diabetes, diabetesskötare Gunilla Nyman-Klavus
11.00–12.00 Lunch
12.00–13.30 Mat och näring hos äldre med diabetes - det är frågan om hälsa, att må bra, leg. näringsterapeut Susanna Strandback
13.30–14.30 Fysiskt aktivitet/Funktionsförmåga hos äldre med diabetes, fysioterapeut Tanja Kulmala
14.30 Kaffe
15.00–16.30 Fötter hos äldre med diabetes, fotvårdare Caj Långnabba

Torsdag 16.2.

8.30–10.00 Nytt om läkemedels- och apparatsäkerhet,  patientsäkerhetskoordinator Linda Styris
10.15–11.45 Personalens säkerhet och välmående som en del av klientsäkerhet, arbetarskyddsfullmäktig Lenita Fjellström-Nygård
11.45–12.45 Lunch
13.00–14.30 Sov gott! Hjälp till sömnproblem, friskvårdskonsult Johnny Granholm
14.30 Kaffe
15.00–16.00 Utmattning och hantering av stress, friskvårdskonsult Johnny Granholm

Programändringar är möjliga.


Anmälning

För SuPers medlemmar

Anmälningen görs från och med den 30.11.2022Oma SuPer.

Om du inte har besökt Oma SuPer -tjänsten tidigare, bör du först skapa inloggningsuppgifter åt dig själv. Se inloggningsanvisningar

För icke-medlemmar

På SuPers sida här finns en separat anmälningsblankett för icke-medlemmar med hjälp av vilken kan anmälningen göras.
Den sista anmälningsdagen är den 29.1.2023.
Anmälningen är bindande. Anmälningar via telefon mottas ej.
Tilläggsinformation: mervi.lehtinen@superliitto.fi


Deltagaravgifterna

Medlemmar:
2 dagar 220 €
1 dag 150 €

Studerande/Pensionärer/Arbetslösa:
2 dagar 140 €
1 dag 100 €

Icke medlemmar:
2 dagar 270 €
1 dag 200 €

I deltagaravgiften ingår föreläsningarna, material samt lunch och kaffe (moms 0%).

Meddela exakt faktureringsadress i samband med anmälan om arbetsgivaren betalar avgiften. Studerande och arbetslösa måste vara färdiga att visa ett intyg vid anmälan. Logi ingår ej i deltagaravgiften.

Hotellbokning:

Deltagarna bokar och betalar sina hotelrum själva. Ange reservationskoden BSUO140223 i samband med bokningen på Scandic Waskia, Lemmenpolku 8, Vasa Tel 06-2413 0018, waskia@scandichotels.com.

Priset för ett enkelrum 97 €/natt, dubbelrum 115 €/natt. I priset ingår övernattning och frukost. Om du vill boka ett dubbelrum, måste du ange ett namn med vem du vill övernatta. Bokningen bör göras senast 31.1.2023.