Ta kontakt

Kontaktuppgifter

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund
SuPer rf Banmästargatan 12, 00520 Helsingfors

växel 09 2727 910
fax 09 2727 9120

Skicka krypterat e-postmeddelande via SuPers skyddpostportal på adressen https://securemail.superliitto.fi/.

Personal