Medlemsstatistik

SuPers medlemmar är personer som avlagt social- och hälsovårdsexamen på andra stadiet (skolnivå) eller personer som studerar social- och hälsovård.

Medlemmar  85 000
Medlemskåren   
Kvinnor    93,6 %
Medelålder  41 år
Examina   
Närvårdare  82 %
Hjälpskötare  8 %
Primärskötare5 %
Annan examen  5 %
Yrken   
Närvårdare 68 %
Primärskötare10 %
Barnskötare 9 %