2.4.2020

Äldre är i riskgrupp för corona

På vårdenheterna ägnar man allt större uppmärksamhet åt hygienen

Coronaviruset SARS-CoV-2 orsakar allt oftare allvarliga sjukdomssymtom hos äldre människor. Inom äldrevården försöker man förebygga smittor på samma sätt som vid andra sjukdomar som smittar lätt, genom att iaktta omsorgsfull hand- och hostningshygien och se till att vårdmiljön städas på ett korrekt sätt.

I världen har de allvarliga sjukdoms- och dödsfall som det nya coronaviruset orsakat inträffat i synnerhet bland personer över 70 år som har någon grundsjukdom såsom diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom. Personer över 80 år löper den största risken.

Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat anvisningar för hur man förebygger smitta med coronavirus på långvårdsenheter. På dessa iakttar man samma anvisningar som i övrigt när det gäller förebyggande av sjukdomar som sprider sig via dropp- och beröringssmitta.

Hygien hör till god omsorg i synnerhet under en epidemi.

För att coronaviruset inte ska sprida sig till enheter inom äldrevården måste varje arbetstagare enligt THL:s anvisningar se till att inte komma sjuk till jobbet. Det här är särskilt viktigt när en arbetstagare har symtom på infektion i andningsvägarna.

Sjukdom orsakad av coronavirus kan inte identifieras på basis av symtomen, för de vanliga symtomen hosta, feber, andningssvårigheter oh muskelvärk är desamma i många andra sjukdomar.

THL påpekar att de närstående till seniorer och andra som hör till riskgrupper har stor betydelse när det gäller att förhindra spridning av virussjukdomen. Enligt regeringens anvisningar förbjuds besök på boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper.

På vårdenheterna ägnar man nu också städningen stor uppmärksamhet. Med tanke på eventuell smitta är det motiverat att se till att det finns tillgång till skyddshandskar, mun- och nässkydd och skyddsrockar med ärmar.

Ifall en boende, en arbetstagare eller en gäst misstänker en infektion av coronavirus är det den behandlande läkaren som svarar för fortsatta åtgärder. Läkaren kan vid behov konsultera en infektionsläkare.

Text: Saija Kivimäki

Corona information för SuPers medlemmar

www.superlehti.fi