9.10.2019

Allt fler närvårdare utmattade av arbetet

Närvårdarna går allt oftare i invalidpension. Den här trenden bara förvärrar vårdarbristen.

Förra året gick över 800 närvårdare inom kommunsektorn i invalidpension. Medelåldern bland de närvårdare som pensionerats på grund av nedsatt arbetsförmåga var 53 år.  Uppgifterna framgår av en utredning som pensionsförsäkraren inom den offentliga sektorn Keva gjort.

Antalet anställda som invalidpensionerats inom hela kommunsektorn växte förra året med över 13 procent från året innan. Orsaken till arbetsoförmögenhet inom kommunsektorn är allt oftare mentala problem.

SuPers intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno anser att förändringen är oroande. Redan nu råder det stor brist på vårdare i hela landet, och läget hjälps inte upp av att vårdarna utmattas under arbetsbördan.

– Vårdsektorn står och faller på att vårdarna är flexibla. Så här kan det inte fortsätta.

Under de närmaste åren försvinner vårdare från arbetslivet också genom ålderspensionering, vilket förvärrar bristen på kunnig personal.

Situationen förbistras av att närvårdare lämnar arbetslivet på grund av psykisk belastning i allt yngre ålder. Förra året var medelåldern bland de närvårdare som invalidpensionerats på grund av psykiska störningar 45,3 år. 

Den vanligaste orsaken till invalidpension var sjukdomar i rörelseorganen. På grund av dessa lämnade vårdarna arbetslivet över tio år senare än på grund av psykiska störningar, i medeltal vid 56,8 års ålder.

Enligt Sainila-Vaarno måste man börja korrigera situationen med en vårdardimensionering. Utöver att göra arbetsbördan rimlig måste man också fästa uppmärksamhet på att ge tillräckligt tid för återhämtning efter arbetet. Lönerna måste också bli bättre.

Närvårdarna går allt oftare i invalidpension. Källa: Keva.
Närvårdarna går allt oftare i invalidpension. Källa: Keva.

Text Saija Kivimäki