14.3.2023

Äntligen får vårdare som arbetar inom välfärdsområden ersättning för coronapåfrestningarna

SuPer kräver coronaersättning för alla vårdare – inklusive barnskötarna inom småbarnspedagogiken. Dock utbetalas ersättningen nu enligt förlikningsförslaget utarbetat av riksförlikningsmannen.

Vårdförbunden SuPer och Tehy föreslog coronaersättning redan vid den föregående förhandlingsrundan 2020 när coronaepidemin höll på som värst och belastningen var som högst för sote-personalen. Efter arbetskonflikterna förra året fick vi till slut ersättningen in i sote-avtalet i och med förlikningslösningen.

Coronaersättningen fick vi in i sote-avtalet som undertecknades i samband med upphörande av SuPers och Tehys arbetskonflikt. Alla arbetstagare som uppfyller villkoren, oberoende av medlemskap i fackförbundet, får ersättningen.

Utbetalning av coronaersättningen förhandlas lokalt inom välfärdsområdena. I förhandlingarna repreresenteras arbetstagarna av huvudombudsmannen.

Arbetsgivaren kan enligt egen önskan utöka ersättningen att gälla andra uppgifter och enheter. Om man inte kan komma överens om vem som ska få ersättningen är det arbetsgivaren som bestämmer angående utbetalningen enligt riksförlikningsmannens förslag. 

Läs också