11.3.2022

Arbets- och näringsministeriet har fattat beslut om att skjuta upp inledandet av SuPers och Tehys strejk

Arbets- och näringsministeriet har idag den 11 mars fattat beslut om att skjuta upp inledandet av SuPers och Tehys arbetsinställelse den 18 mars 2022 kl. 6.00. Strejken kan inledas den 1 april 2022.

Mer detaljerade instruktioner angående strejken skickas närmare tidpunkten till de SuPer-medlemmar som berörs av strejken. Följ din e-post och kontrollera att ditt telefonnummer i medlemsuppgifterna är korrekt!  Följ samtliga SuPer-kanaler, särskilt webbplatserna.

Information om strejkvarningen som gavs den 3.3. finns här.