12.5.2021

Bli medlem i SuPer på nätet

Bli medlem i SuPer och säkra fina medlemsförmåner och trygghet i arbetslivet. Elektronisk ansökan är nu ännu enklare, snabbare och säkrare än tidigare.

Elektronisk ansökan är ett enkelt och snabbt sätt att bli medlem i SuPer. Samtidigt får du tillgång till förbundets elektroniska tjänster.

– Elektronisk ansökan sker nu i etapper: i den första etappen registreras man som medlem i Oma SuPer. Därefter kompletterar ansökaren i Oma SuPer nödvändig information om bland annat sitt anställningsförhållande. När förbundet har behandlat ansökarens uppgifter skickas hen ett e-postmeddelande gällande medlemskapet, berättar Sari Kainulainen, chef för medlemsenheten.

Oma SuPer-tjänsten är avsedd för medlemmarnas personliga ärenden och ärenden som berör medlemskapet. I tjänsten kan du bland annat enkelt kontrollera dina egna person-, medlems- och anställningsuppgifter och göra ändringar när det passar dig. Samtidigt kan du enkelt till exempel kontrollera din egen fackförenings och förtroendepersons kontaktuppgifter.

Bli medlem nu – SuPer ger dig trygghet i arbetslivet

SuPer erbjuder stöd och trygghet i arbetslivet. Medlemskapet i SuPer är öppet för yrkesverksamma som har avlagt examen på minst andra stadiet inom social-, hälsovårds- eller pedagogikbranschen samt för studerande inom dessa branscher. Du kan bli medlem så snart du har inlett dina studier eller efter examen.

Bekanta dig med alla medlemsförmåner

Bli medlem