10.9.2019

Din valguide – var så god

Förbundsmöte 10.−11.6.2020

Förberedelserna för förbundsmötet och valen är i full gång, så nu ska du ta valen i besittning. Två behändiga guider har gjorts för valen: Valguide för varje medlem och Valhandbok för fackavdelningar. Guiderna vägleder dig steg för steg i valen och berättar vad, varför, hur och när det händer i SuPer-valen. På hösten ordnas också kvällar kring förbundsmötesvalet på olika håll i Finland och kvällarna är avsedda just för dig, SuPer-medlem.   

Valguiden för varje medlem finns som bilaga i SuPer-tidningen 9/2019 och skickas till alla röstberättigade och valbara SuPer-medlemmar samt studerandemedlemmar. I guiden finns all information du behöver i valen samlad i koncentrerad form. Innehållsförteckningen samt färgkoder leder dig till rätt plats i respektive val. Läs guiden, spara den och ta den med dig till valkvällen.

Valhandboken för fackavdelningar hjälper och ger stöd till aktörerna i fackavdelningarna och medlemmarna i förbundsstyrelsen när de vägleder SuPer-medlemmar i sina områden i valens olika faser. Valhandboken och alla blanketter som behövs i valen skickades till fackavdelningarnas ordförande i slutet av augusti.

Guiderna och allt material som behövs i valen hittar du också lätt på valsidorna på adressen www.superliitto.fi/liittokokous -> Valinfo på svenska.

Det lönar sig för studerande som ska avlägga examen att ansluta sig

Ifall du ska avlägga examen i höst lönar det sig att genast se till att ansluta dig. I valen nästa vår kan påverka alla som har blivit ordinarie medlemmar eller företagarmedlemmar i SuPer senast 31 december 2019. Genom att ansluta dig till SuPer nu under SuPer-hösten och före årsskiftet deltar du dessutom i en utlottning av arbetskor av bra kvalitet. När du ansluter dig genast kan du både påverka och vinna!

Kom ihåg det här på hösten:

  • Anmäl dig till valkvällen Du är SuPer. Den närmaste valkvällen på svenska och anmälan hittar du på adressen www.superliitto.fi/liittokokous -> Valinfo på svenska
  • Delta i din fackavdelnings höstmöte och påverka den kommande förbundsstyrelsen
  • Uppdatera vid behov dina medlems- och kontaktuppgifter under hösten och delta i utlottning. Du kan vinna SuPer-produkter och elektronik
  • Ifall du avlägger examen under hösten, anslut dig före årsskiftet och du deltar i utlottning