18.6.2019

Du är SuPer – nästa år kan du påverka

SuPers förbundsmöte sammanträder sommaren 2020. Före mötet, under våren 2020, förrättas det två separata val.

Du får välja representanter till förbundsmötet, medlemmar till nästa representantskap och kandidater till förbundsstyrelseledamöter. Du kan också själv kandidera!

Förbundsmötet är SuPers högsta beslutande organ. Förbundsmötet väljer bl.a. ordföranden och fattar beslut om huvudlinjerna och målen för nästa period.

Valet till förbundsmötet syns i SuPers kanaler

Följ med våra kanaler, bl.a. vår webbplats och SuPer-tidningen för att får den senaste informationen om valen. Valen syns också i sociala medierna.

I båda valen kandiderar och röstar SuPer-medlemmarna. 

Läs mera: www.superliitto.fi/liittokokous > Valinfo på svenska