5.5.2021

En ny kalkylator hjälper att kontrollera om personaldimensioneringen enligt äldreomsorgslagen är i skick

Dimensioneringskalkylatorn som publicerats på SuPers webbplats på finska hjälper att räkna ut personaldimensioneringen i enheter för serviceboende med heldygnsomsorg inom äldreservicen.

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund har på sin webbplats publicerat en dimensioneringskalkylator, med hjälp av vilken var och en kan kontrollera personaldimensioneringen på serviceboenden med heldygnsomsorg för äldre och i enheter för långvarig institutionsvård.

– Det har funnits ett klart behov av en kalkylator, för majoriteten av de frågor som kommer till SuPers enhet för yrkesrelaterad intressebevakning gäller dimensionering. I bakgrunden finns ofta en misstanke om att den dimensionering som lagen förutsätter inte iakttas i den egna enheten, berättar experten Sini Felipe.

Kalkylatorn baserar sig på THL:s formel. Mata in i kalkylatorn enhetens personalmängd, antalet boende och den arbetstid som personalen använt för direkt vårdarbete under tre veckor.

Innan dimensioneringen räknas ut ska du veta hur lång tid som använts för direkt respektive indirekt vårdarbete. De här uppgifterna bör du få av chefen. Ifall du inte vet andelen indirekt vårdarbete kan du räkna ut den genom att ta tid på hur lång tid olika arbetsuppgifter tar eller genom att bedöma andelen.

– Jag har rått medlemmarna att exempelvis ta smarttelefonens timer till hjälp. Man får en tillräcklig uppfattning av hur lång tid det indirekta arbetet tar när man tar tid exempelvis i varje skift under en vecka, säger Felipe.

Kalkylatorn berättar för användaren om dimensioneringen är 0,55 som lagen förutsätter. Ifall dimensioneringen är mindre styrs användaren till en webbsida där det finns anvisningar för vidare åtgärder.

Personaldimensioneringen i lagen är ett minimum. Dimensioneringen bestäms framför allt av de boendes behov av service, alltså kan den dimensionering som krävs vara större än 0,55. Det lönar sig att kontrollera det här i enhetens egenkontrollplan.