1.4.2020

En oavbruten kedja

Kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten fortsätter försöka få ekonomin i balans. Det har lett till en oavbruten kedja av samarbetsförhandlingar.

Trots att året bara är i sin början har man med 27 SuPer-arbetsgivare inlett eller avslutat samarbetsförhandlingar. I varje kommun i Finland tar social- och hälsovården största delen av budgeten. Förra året räckte inkomsterna inte till för utgifterna i 225 kommuner, utan ekonomin gick på minus.

Det här året för inte med sig några lättnader, för till råga på allt ökar coronaviruset kostnaderna för den offentliga servicen. Det har sagts att arbetstagarna måste vara flexibla.

– Det är ändå bra att minnas att utbildade vårdare håller hjulen igång i vårt land. Ifall de utbildade vårdarnas arbetsinsats inte utnyttjas tillräckligt på arbetsplatser inom social- och hälsovård och fostran försvårar det oundvikligen samhällsverksamheten. En garanti för att hela samhället mår bra är att det finns tillräckligt med utbildade vårdare och den här arbetskraften ska vi också hålla fast vid, påpekar SuPers utvecklingsdirektör Jussi Salo.

Den åldrande befolkningen ökar utgifterna för social- och hälsovården. SuPer-medlemmarnas arbetsfält kommer att förändras runt om i landet i och med att servicestrukturen förändras.

– När man under den första omgången har fokuserat på att minska personalen, angriper man strukturerna under de förnyade omgångarna. Arbetsgivarna planerar exempelvis att lägga ned eller koncentrera vissa funktioner eller att nå olika slags samarbetsmodeller med andra kommuner, säger SuPers avtalsexpert Anne Villman.

De SuPer-anslutna huvudförtroendemännen och andra aktiva är fullt sysselsatta med att försvara medlemmarnas arbetsplatser. Det som bekymrar är tjänsternas tillgänglighet och upprätthållandet av kvaliteten samt hur arbetstagarnas framtid kan tryggas.

– Tyvärr har vi inte kunnat undvika uppsägningar av SuPer-medlemmar. Visserligen finns det arbetsplatser för vårdarna, men var de befinner sig kan ändras. De som inte har möjlighet att ta emot jobb längre borta hemifrån är i en sämre position, påpekar Villman.

Lagen har bestämmelser om rätten till omställningsskyddsutbildning för arbetstagare som varit anställda över fem år, när uppsägningen sker av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker. Arbetsgivaren står för utbildningen, och målet är att den uppsagda ska bli sysselsatt på nytt så fort som möjligt. Under samarbetsförhandlingarna kommer man närmare överens om innehållet i omställningsskyddet.

– Lyckligtvis har vi förtroendemän i kommunerna, städerna och samkommunerna som försvarar SuPer-medlemmarna. Det lokala stödet är oersättligt i de här svåra situationerna, berömmer Villman.

Också under och efter samarbetsförhandlingar är det ytterst viktigt att följa informationen från såväl arbetsgivaren som också huvudförtroendemännen och fackavdelningarna.  Dem kan man utan vidare kontakta i frågor man vill ha svar på.

www.superlehti.fi