27.4.2022

Förbundsstyrelsen gav godkänt för att förbereda massuppsägningar

SuPers förbundsstyrelse behandlade i dag 27.4.2022 förhandlingsläget och medlingsnämndens arbete. Styrelsen beslutade att förbundet bereder massuppsägningar som stridsåtgärd. Nya åtgärder behövs om medlingsbudet som ges denna vecka inte är acceptabelt.

Massuppsägning är en sällsynt men möjlig stridsåtgärd. Under beredningen offentliggörs inga närmare planer eller detaljer om tidtabell eller inriktning för åtgärden.  Medlemskåren ska invänta förbundets anvisningar. Den enskilda medlemmen ska tills vidare inte göra någonting men gör klokt i att aktivt följa med förbundets kommunikationskanaler och sin egen mejl.

För att vårdarbristen ska kunna lösas har SuPer och Tehy krävt ett räddningsprogram som årligen skulle ge vårdarna en löneförhöjning på 3,6 % utöver normala avtalshöjningar.  Vårdarbristen utgör ett nationellt nödtillstånd vilket ånyo bevisas av att social- och hälsovårdsfunktioner förra veckoslutet måste stängas på grund av personalbrist.

SuPer och Tehy har utlyst ett förbud mot övertid och skiftbyte som inom hela kommunsektorn är i kraft tills vidare. Så länge förbudet gäller utför vårdarna de normala arbetspass som finns inskrivna i skiftschemat. Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för klient- och patientsäkerheten.