23.8.2018

Formulärmodell för att granska obehörighetsavdrag

Fyll i formuläret och ge det till din chef.

 

Läs även: För lite lön betalades till tusentals kommunalt anställda under flera år (Svenska Yle)