13.5.2021

Handled diabetikern i insulinbehandlingen

Diabetes är finländarnas folksjukdom. Nästan en halv miljon människor lider av sjukdomen. Var tionde diabetiker behöver insulinbehandling. Diabetologen Markku Vähätalo på Åbo stads välfärdssektors diabetesmottagning ger fem råd om hur man vägleder en diabetiker till insulinbehandling. 

1.    Ge råd om injektionsteknik 
Ge diabetikern rådet att använda en 4–6 millimeters nål. Den är tillräckligt lång för en injektion under huden. En längre nål kan gå in i muskeln, med risk för hypoglykemi. Nålen får användas bara en gång, för den blir trubbig i användningen. Det är smärtfriare att sticka med en ny nål och risken för att utveckla lipohypertrofier minskar. Man måste låta insulinet rinna genom den nya nålen innan man fastställer dosen. Annars blir doseringen fel. Visa att man måste lyfta ett hudveck eller hålla nålen i 45 graders vinkel.

2.     Påminn om att man ska byta injektionsställe 
Uppmana diabetikern att kolla hur injektionsställena ser ut. Insulinet ska injiceras i frisk hud. Injicering på samma ställe leder till lipohypertrofi, för stark tillväxt av fettvävnad. Att injicera på ett sådant ställe är smärtfriare än i frisk hud, men insulinet absorberas sämre. 

3.    Visa hur man känner igen symtomen på hypoglykemi
Symtomen är bland annat darrning, svettning, hjärtklappning, paniksymtom, ångest, koncentrationssvårigheter, aggressivitet, hungerkänslor, oskarp syn och ringningar i öronen. I värsta fall leder hypoglykemi till en insulinchock, vars symtom är kramp och medvetslöshet. Vid hypoglykemi har blodsockret sjunkit under 4,0 mmol/l. Många diabetiker är rädda för hypoglykemi, vilket gör att de håller blodsockret onödigt högt. Uppmuntra diabetikern att hålla blodsockret på målnivån. Lär honom eller henne att följa blodsockret och hantera variationerna.

4.    Uppmuntra till bedömning av mängden kolhydrater
Lär diabetikern att bedöma mängden kolhydrater ifall denna använder måltidsinsulin. Man kan använda kolhydrattabeller som hjälp eller gratisappar, såsom datorprogrammet Laskuhiilari eller mobilappen HuimaHiilari (båda på finska) på Diabetestalo.fi.

5.    Uppmuntra till god egenvård
Vissa tror att de misslyckats i att sköta sin diabetes när de måste börja med insulinbehandling. Berätta att det hör till sjukdomens gång vid typ 2-diabetes att bukspottkörteln tröttnar, och sjukdomen då påminner om typ 1-diabetes. Uppmuntra till att börja med insulinbehandling. Med en liten handledning kan du ofta få diabetikern att acceptera situationen. 

I den här artikelserien  presenterar vi fyra Hotus-vårdrekommendationer. I andra delen tar vi upp rekommendationen: Handledning för vuxna diabetespatienter om insulinbehandling
Hotus-vårdrekommendationerna är rekommendationer för social- och hälsovårdsbranschen som baserar sig på forskningsevidens. De ges ut av stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus.

Se på rekommendationerna: www.hotus.fi.

text Minna Lyhty